2015 09 Zwammen over zwammen, Henk Breij

Het is weer volop herfst, tijd om paddenstoelen te gaan zoeken. Paddenstoelen hebben vaak poëtische en soms sprookjesachtige namen. Er is een speciale commissie die zich bezig houdt met de naamgeving van paddenstoelen. Als er in Nederland ergens een nieuwe zwam ontdekt wordt, dan bedenkt deze commissie een toepasselijke naam. Onder de leden van deze commissie moeten enkele fantasierijke leden zijn, want ze bedenken de mooiste namen.

In onderstaand stuk maak je kennis met een flink aantal van deze bijzondere paddenstoelennamen. Alle cursief gedrukte woorden zijn namen van zwammen.

Voorop liep de Keizeramaniet geflankeerd door de Gesluierde Dame die zich met een Waaiertje wat koelte toewoof. Deze beide vooraanstaande zwammen werden gevolgd door enkele vertegenwoordigers van het Hoedengilde. De Bisschopsmuts, het Mijtertje en de Baret Aardster waren in het gezelschap van het Vilthoedje en de Puntmutswasplaat. Deze laatste had zich bovendien extra opgetut door een Sparreveertje in zijn hoofddeksel te steken. Vlak achter hen liepen het Puntig en het Kleverig Kaalkopje, aan wie het bij wet verboden was hun kaalheid met een hoofddeksel te verhullen. Als compensatie hadden zij zich gehuld in een Page- en een Koningsmantel.

Op hun beurt werden zij gevolgd door een Elfendoekje dat zij aan zij liep met een Kabouterwasplaat.

Het Bleke Franjekelkje en het Roze Elfenschermpje probeerden onder een Rafelige Parasolzwam hun gevoelige huid te beschermen tegen de felle stralen van de  Zonnerussula. Zij zaten in een koets die getrokken werd door twee Goudgele Hertenzwammen met enorme Geweizwammen op hun kop.

De Grote en Kleine Stinkzwam werden door iedereen gemeden. Men had nog wel een poging ondernomen om hen in contact te brengen met de Odeurzwam en de Zeepzwam, maar deze poging was helaas ijdel gebleken.

Op een tiental meters achter deze niet welriekenden volgden enige Ridderzwammen te paard. Zij werden geflankeerd door een aantal Takruitertjes. De meeste ridders waren uitgedost met Sierlijke Franjehoeden en waren bewapend met Harpoenzwammen.

De Reuzenbovist had aan elke hand een Zwamgastje. Links van hem liep het Lilliputveegje en rechts van hem het Besuikerde Mestdwergschijfje

Het Sneeuwzwammetje liep in gezelschap van een Boomnimf die zich had gehuld in een Rondsporig Plooirokje

Het Warrig Hazeoor liep moederziel alleen, maar werd wel bemoedigend toegejuicht. Na enige tijd kreeg zij gezelschap van de Gezellige Donsinktzwam die om een praatje verlegen zat.

De Sombere Honingzwam en de Terneergeslagen Bekerzwam waren niet in een goed humeur, daar zij de gehele ochtend tevergeefs geprobeerd hadden hun vriend de Verborgen Hertenzwam te vinden, hetgeen niet gelukt was. Het gevolg daarvan was dat zij nu deel uitmaakten van een groep sloebers en gespuis die het achterste gedeelte van de processie vormden. Het Gebocheld Breeksteeltje, de Onaanzienlijke Satijnzwam, de Dakloze Huiszwam, het Armoedig Sinterklaasschijfje en het Berooid Mosklokje waren nou niet bepaald het gezelschap waarin zij zich graag ophielden.

De Dennenmoorder en de Rupsendoder werden door het publiek met gejoel begroet. Zeker nadat de dag ervoor het nieuws was uitgelekt dat de laatste  een Roze Peutermycena had lastig gevallen. Enkele toeschouwers scholden hen uit voor Terpetijnslijmkoppen. Boven de processie cirkelden de Papegaaizwam en de Goudvinkzwam.

De processie werd afgesloten door wat Kuddeschijfjes die in de gaten werden gehouden door een Koewachtersboleet die daarbij gebruik maakte van Kogelwerpers.

Het hele gezelschap was op weg naar het diner dat de Keizeramaniet en de Gesluierde Dame jaarlijks organiseerden in de grote hal.

Alle gasten namen plaats op Elfenbankjes die voor de gelegenheid waren uitgerust met Kussentjeszwammen. Toen iedereen binnen was namen de organisatoren zelf plaats op een paddenstoel. De Keizeramaniet las het menu voor:

We beginnen met Zalmzwam donderde zijn stentorstem door de hal. Het hoofdgerecht zal bestaan uit Aardappelbovist, Biefstukzwam, Bloemkoolzwam en Rode Koolzwam. Na het hoofdgerecht volgen de Kaaszwammen, gevolgd door het IJszwammetje en we eindigen met de Koffievuurtjeszwam.

Het Gerimpeld Mosoortje zag vlak bij zich een Peperbus op tafel staan alsmede enige potjes met Heksenboter. Iets verderop lag een enorm Eekhoorntjesbrood op een schaal, pal ernaast stond een schotel met Oliebolzwammen.

Voor eenieder aan de maaltijd begon deelde de Keizeramaniet nog mede dat de Aangebrande Gordijnzwam en de Dwarsliggerzwam zoals gewoonlijk niet aan het diner deel wilden nemen.

Met een enorme klap op de gong werd het startsein gegeven en eenieder genoot van de overdadige spijzen.
 

Henk Breij
Natuurgids IVN Amstelveen

Het is verboden deze column te dupliceren of te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver/fotograaf/tekena(a)res.