2015 05 Het Schinkelbos, Henk Breij

Toen het Amsterdamse Bos in 1999 het 65-jarig bestaan vierde, werd de pensioengerechtigde  verblijd met een niet meer verwachte gezinsuitbreiding. In ruil voor het verdwijnen van de Vietnamweide aan de noordkant  werd er aan de zuidkant een nieuw stuk aan het bos toegevoegd, Het Schinkelbos. Het gebied is genoemd naar de Schinkelpolder waarin het nieuwe gebied is gelegen. Een ruim 40 hectare groot voormalig weidegebied werd omgetoverd tot een stuk nieuwe natuur. De rest van de Schinkelpolder was een aantal jaren daarvoor al opgeofferd aan de glastuinbouw. Er werden plassen aangelegd, boompjes aangeplant en er verschenen Schotse Hooglanders in het terrein als organische beheerseenheden. De slikkantjes langs de nieuwe plassen en vaarten werkten als magneten op allerlei vogels die we in het ons bos nog nooit gezien hadden. Het allereerste voorjaar in 1999 zagen we er kluten, maar ook soorten als Kleine strandloper en Bosruiter waren er te zien. Die eerste jaren fietste in het voorjaar wekelijks door de nieuwe aanwinst op zoek naar mooie exoten. Zo zag ik op een mooie avond in mei 2000 een Zilverplevier, terwijl er een inktzwarte lucht vanuit Aalsmeer mijn kant op kwam. Doorweekt, maar euforisch kwam ik thuis.

Toen de slikrandjes langzaamaan begroeit raakten veranderde ook het vogelleven. Er verschenen allerlei rietvogels en kleine zangvogels zoals de Grasmus en de Kneu, maar ook een iconische soort als de Blauwborst kregen we nu regelmatig in het vizier. Een aantal jaren terug konden we enkele keren genieten van fouragerende Lepelaars en ook Kleine plevieren waren regelmatig te gast in het nieuwe bos.

ivn Amstelveen orchis hbMaar het gebied is niet alleen interessant voor de vogelliefhebber. In het allereerste jaar is er een bloemen en plantenmengsel uitgestrooid. Dat leverde met name in de zomer prachtige bloemtapijten op, die in de loop van de jaren aan een eigen evolutieproces onderworpen werden. Planten verdwenen, planten verschenen en met hen kwamen er vlinders, libellen en andere insecten het gebied binnen.

Vorig jaar kreeg ik van mede IVN’ers de tip dat er Bijenorchissen in Het Schinkelbos te zien waren. Wat een schoonheid is deze plant, maar dat geldt ook voor Rode ogentroost, de Ratelaar en de Rietorchis. Daarnaast lees ik op de website van het bos dat er 10-doornige stekelbaars, Vetje en Giebel te vinden is in de watertjes, die weer als voedsel dienen voor Dodaars, Fuut, Lepelaar en Visdief.

Het Schinkelbos ontwikkelt zich langzaamaan tot een volwaardige maar eigenzinnige loot aan de stam van ons inmiddels 81 jaar oude bos, een bezoek meer dan waard, in welk seizoen dan ook.

Henk Breij
Natuurgids IVN Amstelveen

Het is verboden deze column te dupliceren of te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver/fotograaf/tekena(a)res.