2014 09 Natuurcompensatie, Henk Breij

De omlegging van de N201 heeft voor de dorpskom van Uithoorn een enorme reductie van verkeersoverlast opgeleverd. De Bovenkerkerpolder is er echter minder goed van af gekomen. Er is een flinke hap uit de zuidpunt van deze zo landelijk gelegen polder genomen. Omtrent deze aantasting gaat echter ook een Cruijffiaanse waarheid op. Om de aantasting van de polder enigszins te compenseren is er ten noorden van de omgelegde weg een natuurgebiedje aangelegd, zeg maar een doekje voor het bloeden. Na mijn aanvankelijke ontsteltenis omtrent de geleden schade moet ik echter schoorvoetend bekennen dat ik nogal wat plezier beleef aan het natuurcompensatieplasje dat hier is ontstaan. Natuurlijk is het voorbijrazende verkeer mij nog immer een doorn in het oog, maar daar staat tegenover dat er in het gebied nogal wat leuke vogels bivakkeren. Vorig jaar al kwam het proces aarzelend op gang, maar zeker dit jaar was er vanaf het vroege voorjaar veel te genieten in de plasjes. Al vroeg waren er vele grutto’s en tureluurs te zien en even later lieten ook kemphanen zich van dichtbij bewonderen. Helemaal verrassend was het nestelen van enkele paren van de fraaie kluut. In de slikjes rond de plas zijn ook kleine plevier, bonte strandloper en andere waadvogels te zien. Zo trof ik laatst een zwarte ruiter in zijn ongelooflijk mooie zomerkleed. Deze vogel kun je in voor- en najaar nogal eens verwarren met de tureluur, maar in zijn gitzwarte zomerse verenpak is elke verwarring met welke vogel dan ook uitgesloten. Verder zijn er vele eenden te zien, waaronder bergeenden met hun grappige kuikens, maar ook sterns en mantelmeeuwen bezoeken de plek regelmatig.

ivn amstelveen zwarte ruiterDe compensatieplasjes hebben mij zelfs een nieuwe fietstocht opgeleverd, die ik al vele malen met plezier gemaakt heb. Ik fiets van huis door de Westwijk naar de Bovenkerkerweg, vervolgens neem ik de Hollandse Dijk voor het ware poldergevoel en dan doe ik de plasjes aan. Ik fiets dan terug over het fietspad door de polder, dat in alle jaargetijden de moeite waard is, maar in het voorjaar ronduit spectaculair. Vervolgens rijd ik over de Nesserlaan naar huis met meestal een vracht aan foto’s.

Ja, de omgelegde N201 heeft een lelijke wond veroorzaakt, maar het doekje voor het bloeden heeft een verzachtende werking. Ik denk dat als de wond helemaal geheeld is er toch wel een vervelend litteken over zal blijven. Misschien dat toekomstige besturen, op welk niveau dan ook, een mooie huidtransplantie willen bekostigen door de enige echte goede oplossing te kiezen; een ondergrondse passage door dit zo fraaie cultuur- en natuurgebied.

Henk Breij
Natuurgids IVN Amstelveen

Het is verboden deze column te dupliceren of te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver/fotograaf/tekena(a)res.