Uilen en Valken

Werkgroep Uilen en Valken

Onze activiteiten wat betreft steenuilen, stellen weinig voor omdat de steenuilen onze regio en onze kasten maar niet weten te vinden.

De twee geplaatste kasten voor de bosuilen hebben nog geen succes opgeleverd. Eén ervan is zelfs onbewoonbaar gebleken door onverklaarbare waterschade.

Alles bij elkaar genomen hebben de torenvalken in 2016 redelijk gebroed. Er was slechts één nest van 6, en dat is niet veel. De kast op het ABS- station bleef onbezet, de valken verkozen een oud buizerdnest even verderop, maar dat zat hoog in een dunne boom, voor ons onbereikbaar.

Kerkuilenringen

Vervelender was de schade door nijlganzen. Vooral in het meanderende Hunzegebied neemt het aantal exemplaren van deze agressieve eendensoort hand over hand toe. Op zoek naar een nestplek kraken ze ook onze torenvalkkasten. In een kast in Gieterveen hebben de valken nog 4 jongen groot gebracht, nadat de nijlganzen met hun jongen vertrokken waren. De bodem van de kast was inmiddels wel losgeraakt, de kast moet vervangen worden. In twee andere door nijlganzen bezette kasten keerden de valken het hele broedseizoen niet meer terug.

Om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen, gaan we de kasten voorzien van een verticale spijl door het midden van het venster.

meerjarentabel-torenvalken

Contact Uilen en Valken werkgroep:Klik dan hier.