Voor voortgezet onderwijs

Veldwerk: zelf leren kijken

Veldwerk is een vorm van onderwijs waarbij leerlingen leren om zelf te kijken, ontdekken en onderzoeken. Zo kunnen ze theorie en praktijk aan elkaar verbinden. Ze maken kennis met natuur, milieu en landschap en trainen hun onderzoeksvaardigheden.

Vakken in de praktijk

Groep studenten Veldhoeve

Voor een aantal vakken in het voortgezet onderwijs is veldwerk een hele mooie manier om de vertaling te maken van de geleerde theorie naar de praktijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor aardrijkskunde, biologie of geschiedenis.

Bij biologie kun je denken aan onderwerpen zoals de kringloop van organisch afval, vogelgedrag, waterdieren en waterkwaliteit, korstmossen en luchtvervuiling of planten en hun milieu. Museumdorp Orvelte is natuurlijk een perfecte plek om het vak geschiedenis tot leven te brengen. En voor aardrijskunde kunnen leerlingen op zoek naar verschillende landschapstypen en bodemsoorten. Door de gunstige ligging van De Veldhoeve heb je vennetjes, heide, bos en landbouw binnen handbereik.

De programma’s bevatten altijd verkenning van de omgeving, onderzoek(vaardigheden), vakoverstijgend werken en verslaglegging/presentatie.

Faciliteiten

Leslokaal Veldhoeve

De Veldhoeve is een verbouwde boerderij, met een gezamenlijke ruimte, een professionele keuken en slaapplekken voor maximaal 62 personen. Direct daarnaast bevindt zich het veldstudiecentrum met een leslokaal met digibord, een laboratorium, een bibliotheek en sinds kort een heus binnenbos! Ook krijgen leerlingen de beschikking over een fiets waardoor onderzoek in de wijdere omgeving mogelijk is.

Programma’s op maat

Er zijn mogelijkheden voor volledig verzorgde eendaagse, meerdaagse en weekprogramma’s, inclusief (biologische en/of vegetarische) maaltijden. We stemmen zowel het inhoudelijke programma als de verzorging altijd af op de wensen van de school.

Bekijk hier de tarieven voor het huren van de boerderij en overige faciliteiten.

Neem contact met ons op!