Natuurkampen voortgezet- en beroepsonderwijs

 

Op de Veldhoeve biedt IVN een veldwerkweek specifiek voor het voortgezet onderwijs (VO) en voor lerarenopleidingen. De omgeving en bodem variëteit leent zich hier uitstekend voor. Het programma voor het VO verbindt de inhoud van biologie (kringlopen), aardrijkskunde (zandlandschap) en geschiedenis (antropogene invloeden) in de praktijk met elkaar. We stimuleren de onderzoeksvaardigheden van studenten door ze hun eigen onderzoeksvraag te laten opstellen en uitvoeren.

Beroepsopleidingen

Ook bij de lerarenopleidingen komen de onderzoeksvaardigheden aanbod, maar het programma legt met name het accent op de didactiek van veldwerk. Waarom doe je veldwerk in het onderwijs (effecten, impact) en hoe doe je dat (werkvormen). De studenten ontwerpen eigen activiteiten en ondergaan die met elkaar. Daardoor ervaren ze zelf de mogelijkheden en kansen voor het onderwijs, ervaren ze zelf hoe leuk het is en welke impact het creëert, en ze krijgen zelfvertrouwen dat ze het zelfstandig kunnen.

Programmadoel veldwerkweken:

De Veldhoeve

IVN biedt in Drenthe op boerderij De Veldhoeve een groepsaccommodatie voor maximaal 62 personen. Het is gelegen in het Drentse landschap in de nabijheid van museumdorp Orvelte. Naast de boerderij staat een praktijkcentrum met leslokalen. Lees verder

Meer weten of een offerte aanvragen? Neem direct contact met ons op.