Bomvolle zaal bij het Groene Verkiezingsdebat

Utrecht 8 maart 2023

Er werd stevig gedebatteerd gisteren, in een bomvolle zaal van Kanaal30 in Utrecht. De Utrechtse Natuur- en milieuorganisaties organiseerden het Groene Verkiezingsdebat. Twaalf verschillende partijen debatteerden met elkaar aan de hand van verschillende groene thema’s.

Dit zijn de zes stellingen waarover men in debat ging:

  • De provincie creëert gezonde werkplekken door aanjager te zijn in het vergroenen en verduurzamen van bedrijventerreinen (filmpje).
  • De provincie stimuleert alleen boeren die bijdragen aan natuurinclusieve landbouw doordat zij beleid, instrumentarium en middelen daarop richten (filmpje).
  • Laagveengebieden waar ernstige problemen zijn met  bodemdaling, CO2 uitstoot en het grondwaterpeil moeten worden ingericht als natuur (filmpje).
  • De provincie moet versneld bestaande natuurgebieden met elkaar verbinden plus nieuwe natuurgebieden ontwikkelen (filmpje).
  • De overheid moet  woningbouw ontwikkelaars  financieel verplichten om per woning 500 m2 groen te realiseren (filmpje).
  • Als gemeenten er niet uitkomen, moet de provincie locaties aanwijzen voor windmolens en zonnevelden in de komende bestuursperiode (filmpje).

De stellingen waren ingebracht door de vijf natuurorganisaties die het debat organiseerden. Dit waren IVN Natuureducatie, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap. De zaal mocht ook laten weten of ze het al dan niet eens waren met de stelling.

Ook reikte een aantal studenten de Klare Taal Bokaal uit aan de debater die het meest helder debatteerde en articuleerde, en niet afweek van de stelling. Jan Wijmenga van de ChristenUnie sleepte de bokaal in de wacht. Hij kon hem meteen weer inleveren, want de prijs was circulair 😉 (filmpje).

Het was een mooie avond. De sfeer zat er goed in en de zaal zat propvol. Het waren inhoudelijke stevige debatten. Hierdoor kreeg het publiek meer duidelijkheid over de standpunten, wat helpend kan zijn bij de keuze in het stemhokje!

Verslag van de avond

Wil je precies weten hoe de partijen reageerden op de stellingen? Bekijk dan de filmpjes of bekijk het mooie verslag van RTV Utrecht. Op de website Ukiest van RTV Utrecht vind je meer informatie met betrekking tot de verkiezingen, waaronder een Kieskompas.

Deel deze pagina