Schone dijken en strandjes voor broedende plevieren

Schone dijken en strandjes voor broedende plevieren

Het Groene Strand 29 april 2021

Begin maart organiseerde Nationaal Park Oosterschelde in samenwerking met NME Schouwen Duiveland, MEC de Bevelanden en Het Groene Strand diverse schoonmaakacties op strandjes en dijktrajecten langs Nationaal Park Oosterschelde. Samen met meerdere basisschoolklassen en betrokken vrijwilligers maakten zij de strandjes schoon voor het aankomende broedseizoen. 

Afgelopen jaren heeft Nationaal Park Oosterschelde samen met diverse partners de nesten van kustbroedvogels op de dijken en strandjes langs de Oosterschelde in kaart gebracht. Vorig jaar werden ruim 100 nesten aangetroffen, met name van scholeksters, bontbekplevieren en een aantal nesten van strandplevieren. Waar nodig wordt tijdelijk een stukje strand of dijk afgesloten in overleg met de terreinbeheerders en betrokkenen. Met de opruimactie verwelkomen we de vogels graag op schone strandjes en dijken terug in hun broedgebied!

Tijdens één van de schoonmaakacties is een nieuw informatiebord gepresenteerd. Nationaal Park Oosterschelde heeft in samenwerking met IVN Natuureducatie eind vorig jaar een ontwerpwedstrijd georganiseerd onder Zeeuwse scholen om een informatiebord te ontwerpen voor het beschermen van de kwetsbare nesten. Het winnende bordje is door de leerlingen van de Christelijke Scholen Gemeenschap Walcheren overhandigd aan Nationaal Park voorzitter Krijn Jan Provoost en wethouder Pim Schenkelaars van de gemeente Noord-Beveland. Het winnende bordje zal komend broedseizoen op diverse plaatsen langs de Oosterschelde worden ingezet.

Het Groene Strand bescherming bontbekplevier

Samenwerkingsverband 

Het Groene Strand is een samenwerking tussen LandschappenNL, Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie Stichting Anemoon en De Vogelbescherming om de natuur en natuurbeleving terug te brengen op de Nederlandse stranden. Het Groene Strand is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Foto header: LandschappenNL

Deel deze pagina