Voorbeelden Schoolpleinen van de toekomst

Schoolpleinen van de toekomst zijn gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk. Onder dat motto zijn Provincie Noord-Brabant, de Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten een programma gestart om schoolpleinen in Brabant te ‘vergroenen’. Welke mooie voorbeelden van groene en gezonde schoolpleinen zijn er? We lichten er een paar uit.

De kinderen denken en doen mee!
Basisschool Doelakkers, Hilvarenbeek

Bij Basisschool Doelakkers hebben kinderen een stem in het inrichten van het schoolplein. “In de toekomst willen we een leerlingenraad. Maar ook nu hebben de kinderen zelf meegedacht bij onze droom: les in de buitenklas in plaats van binnen en lekker buiten lezen omringd door moestuinbakken, fruitboompjes en leuke speeltoestellen. Hierdoor is het schoolplein echt van ‘ons’”, vertelt directeur Joop van den Hout. Niet alleen hebben kinderen ideeën aangedragen voor leuke buitenlessen en het gebruik van het schoolplein; ze helpen ook actief mee. Kinderen doen zelf klein onderhoud en houden de moestuin bij.

Samen staan we sterk
Basisschool De Bussel, Vlijmen

Een gezond schoolplein waar er ruimte is voor sport, spel en samenkomst. Dit is hoe het schoolplein volgens groep 7 en 8 van Basisschool De Bussel eruit hoort te zien. Om dit te realiseren wordt er met veel partijen samengewerkt. Directeur Heidi Smits licht toe: “De beweegcoördinator is bij het ontwerp betrokken. De medewerker Natuur en Educatie denkt mee na over het buitenlokaal. De Kinderraad heeft de werkwijze voor het onderhoud van het plein bedacht. Maar ook met de buurt is overlegd welke functie het plein voor de wijk kan hebben. Op deze manier wordt het plan door ouders, leerlingen en leerkrachten gedragen.”

Co-creatie als rode draad
Montessorischool Elzeneind, Oss

Kinderen hebben het schoolplein van Montessorischool Elzeneind vorm gegeven tijdens lessen en workshops waarbij tekeningen, collages, verhalen en maquettes zijn gemaakt. Dagelijks naar buiten gaan, staat daarbij centraal. Het buitenlokaal wordt ingezet bij rekenen, kosmisch onderwijs, bewegingsonderwijs en alle creatieve vakken. “Gemeente Oss, organisaties en inwoners nemen samen de verantwoordelijkheid voor het schoolplein. NME, IVN, Waterschap Aa en Maas en landschapsbeheer richten het plein mee in. Als school zorgen we samen met buurtbewoners voor het beheer en onderhoud van het plein, waarbij we het advies van Helicon en IBN meenemen. De gemeente adviseert en faciliteert”, geeft directeur Monique Smits aan. Een mooi voorbeeld van co-creatie.

Veilig, gezond & duurzaam
Strijp Dorp, Eindhoven

Gezond en duurzaam; die kernwaarden zijn leidend voor het nieuwe schoolplein van Strijp Dorp. Niet zo gek, want jaarlijks staan er buitenactiviteiten in het kader van sport, techniek en natuur op het programma. Leerkracht De Natris vertelt: “We voeren dit door in de hele ‘school’ die bestaat uit een kinderopvang, peuterspeelzaal, consultatiebureau, jongerenruimte en gymzaal. Daarbij leggen we bewust een stukje toekomstvisie vast: onze leerlingen stoppen hun ideeën in een tijdscapsule zodat later bekeken kan worden welke wensen de kinderen voor de vernieuwde wijk hebben gehad.”

Wil jij ook aan de slag met een gezond en groen schoolplein? Je kunt een aanvraag indienen voor subsidie. Ook kun je hulp krijgen bij het vormgeven van een plan van aanpak en ontwerp. Kijk voor meer informatie op www.ivn.nl/schoolpleinenvandetoekomst