Heikikker in water Amfibiën en reptielen

Vrijwilligers in actie voor amfibieën

Noord-Brabant 23 maart 2023

Ieder voorjaar trekken veel kikkers, padden en salamanders door bewoond gebied. Ze gaan vanuit hun overwinteringsplek op zoek naar een waterplas om zich voort te planten. Daarbij steken ze vaak drukke wegen over. Niets of niemand kan ze tegenhouden, ook het aanstormende verkeer niet. Met rampzalige gevolgen, want veel dieren worden geplet onder autobanden.

IVN-vrijwilligers helpen een handje

 

Gelukkig zijn er mensen die de overstekende amfibieën een handje helpen. Bijvoorbeeld vrijwilligers van IVN Heeze-Leende. Van eind januari tot half april gaan zij dagelijks op pad in hun gemeente. Voor de oversteekplaatsen staan schermen waar de beestjes in emmers vallen. Vanaf dat moment komen de vrijwilligers in actie. Ze dragen de emmers naar de overkant en laten de dieren daar weer vrij, zodat ze hun tocht kunnen vervolgen.

Permanente oplossing

Dat overzetten is natuurlijk een heel karwei. Iedere ochtend een gevaarlijke weg oversteken met emmers in de hand. Is er dan geen betere oplossing? Jawel, een permanente verbinding door tunnels, dus onder de weg door. Maar dat is heel kostbaar! Gemeente Heeze-Leende en Provincie Noord-Brabant financieren een aantal tunnels, maar dit zijn er zeker niet voldoende. Daarom is IVN Heeze-Leende een geldinzamelingsactie gestart om minimaal nog één extra tunnel te financieren.

Een mooi voorbeeld hoe vrijwilligers het initiatief en samen met Provincie en Gemeente de natuur helpen. En daarbij een duurzame en efficiënte verbeterslag hebben gemaakt.

Wil jij IVN Heeze-Leende helpen? Doneer op rekening NL22 RABO 0338 5315 99 ten name van IVN Afd. Heeze-Leende. Of scan de QR-code. Namens alle amfibieën bedankt!

QR-code voor doneren aan IVN Heeze-Leende ten behoeve van de inzamelingsactie voor amfibieëntunnels

Ontdek meer over

Deel deze pagina