Mede-organisatoren ‘Actieve IVN-ledendag Limburg 2023’ gezocht

Op zaterdag 28 januari 2023 vindt de ‘Actieve IVN-ledendag Limburg’ plaats. Voor de organisatie van deze dag is het IVN District Limburg op zoek naar IVN’ers die – met ondersteuning van de IVN-beroepsorganisatie – de handen uit de mouwen willen steken.

In een gelegenheidswerkgroep, die begin september bij elkaar komt, bepalen we samen welke doelen we aan deze dag willen koppelen en of er één of meerdere thema’s aan gekoppeld worden. Vervolgens wordt een planning en taakverdeling afgesproken, zodat we slagvaardig de organisatie van deze dag ter hand kunnen nemen.

Heb je interesse om mee te organiseren? Meld je dan aan door een mail te sturen naar bestuur@ivndistrictlimburg.nl. Eind augustus ontvang je een datumprikker voor een eerste oriëntatie samen met de groep in september.