Limburg
IVN
donderdag24mrt2022

Groene verbinders gezocht voor IVN District Limburg

Vacatures voor de functies voorzitter, secretaris en penningmeester

IVN Natuureducatie verbindt mens en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, opleidingen, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal.

IVN District Limburg behartigt de provinciale belangen van IVN-vrijwilligers op lokaal en regionaal niveau in Limburg en bevordert kruisbestuiving tussen de leden. Via deze inzet draagt zij bij aan de missie van IVN om een groener en gezonder Limburg te realiseren. Een Limburg waar mensen de natuur (weer) in hun hart sluiten en actief bijdragen aan een natuurinclusief Limburg. Een Limburg waar zowel mensen als de natuur zich thuis voelen en zich gezond kunnen ontwikkelen.

Achtergrond IVN District Limburg

IVN District Limburg vormt de onafhankelijke paraplu boven 33 Limburgse IVN-afdelingen met in totaal ongeveer 4.000 leden. Samen met regiovertegenwoordigers en IVN-beroepskrachten geeft het Districtsbestuur de koers aan voor de Limburgse afdelingen. Daarbij zijn afdelingen en regio’s autonoom om aan te sluiten en invulling hieraan te geven. Bij IVN kom je vrijwilligers tegen die zich inzetten op een manier die het beste bij hen past. Het zijn doeners, denkers, docenten, organisatoren, natuurgidsen, coaches en bestuurders. De financiering van IVN District Limburg bestaat uit lidmaatschapsafdracht, sponsoring en een jaarlijkse bijdrage van de Provincie Limburg. Het algemeen bestuur van IVN District Limburg bestaat uit 4 dagelijkse bestuursleden en 5 regiovertegenwoordigers en werkt nauw samen met de IVN-beroepsorganisatie in Limburg.

Om samen nóg meer mensen in beweging te brengen om een groener en gezonder Limburg te realiseren en om de belangen van ongeveer 4.000 vrijwilligers te behartigen zoekt IVN District Limburg kartrekkers.

Vacature voorzitter

Je bent een bruggenbouwer met een ‘groen’ hart. Je bent een goede luisteraar, denkt strategisch, je bezit verantwoordelijkheidsgevoel en kunt mensen inspireren. Je kunt goed schakelen tussen regionale,
provinciale, landelijke en wereldlijke belangen en andere (natuur) organisaties. Je houdt overzicht, zet samen met afdelingsbesturen en beroepskrachten de koers uit en draagt bij aan de stabiliteit en verdere
ontwikkeling van IVN District Limburg. Samen met de afdelingen en IVN Limburg stel je een jaarplan op als onderbouwing voor de provinciale subsidieaanvraag.

Vacature secretaris

Je bent een verbinder met passie voor mens en natuur. Je houdt goed overzicht en bent gestructureerd, schakelt snel en adequaat en werkt in teamverband. Notuleren van vergaderingen (DB, AB en ledenvergaderingen), noteren van afspraken en mensen daarop attenderen is voor jou vanzelfsprekend, evenals het beheren van het archief. Je bent contactpersoon voor IVN District Limburg en staat als zodanig
vermeld op de website en op PR folders. Je houdt overzicht, zet samen met andere vrijwilligers en beroepskrachten de koers uit en draagt bij aan de stabiliteit en verdere ontwikkeling van IVN District Limburg.

Vacature penningmeester

Je voert het financieel beheer van de vereniging. Je doet de boekhouding, stelt de begroting op en maakt het financieel jaarverslag, houdt het financieel archief bij en handelt de dagelijkse financiële zaken af. De
penningmeester informeert het bestuur over de financiële stand van zaken en overige relevante financiële aangelegenheden. Je neemt voortouw in mogelijke financiële koerswijzigingen en sluit dit kort met de IVNberoepsorganisatie en financiers. Verder regelt de penningmeester alle verzekeringen, ben je betrokken bij fiscale zaken en houd je de
financiële administratie bij van de te innen afdelingscontributies.

Voor alle vacatures geldt dat je IVN-lid bent of wordt, dat het een pré is als je een creatieve geest bezit, uitgaat van wat wél kan, tactisch bent en goed kunt omgaan met diverse belangen binnen en buiten IVN, een sterk netwerk in Limburg hebt en kennis hebt van de Limburgse cultuur. Communicatief en digitaal ben je vaardig, fysieke en digitale overleggen vormen beide geen probleem.

Tijdsinvestering

De functies van voorzitter en penningmeester vragen een inzet van gemiddeld 8 uur per week. De functie van secretaris vraagt, afhankelijk van zich voordoende werkzaamheden, 8 tot 15 uur per week. Je committeert je voor een periode van 3 jaar. Tijdens de algemene ledenvergadering in november word je geïnstalleerd en is verlenging mogelijk. Gemiddeld vindt om de 6 tot 8 weken een digitale of fysieke vergadering van het algemeen bestuur plaats en twee keer per jaar vindt een algemene ledenvergadering
plaats. Eens in de 2 jaar wordt een Actieve Limburgse Leden-dag georganiseerd. Vanzelfsprekend ben je (vaak met mogelijke gezinsleden) welkom bij allerhande IVN-activiteiten en feestelijkheden in de gehele
provincie. Informeel vindt er daarnaast regelmatig overleg plaats tussen de 4 dagelijkse bestuursleden (secretaris, penningmeester, vicevoorzitter en voorzitter).

Goed om te weten: Je bent als bestuurslid nooit alleen verantwoordelijk voor de gang van zaken. Je werkt altijd met anderen samen en bent bestuurlijk verzekerd. Je behartigt de belangen van IVN-leden en bent zelf
dus ook lid.

Wat verwachten we?

  • Je bent gemiddeld 8 uur per week inzetbaar voor minimaal 2 jaar;
  • Je bent in staat om zowel digitaal/online als fysiek samen te werken;
  • Naast de hierboven omschreven taken komen er diverse zaken op je pad waarvan het noodzakelijk is dat deze aangepakt worden voor de werking van het District en de afdelingen/regio's. Deze pak je samen met andere (algemene) bestuursleden op. De voorzitter neemt hierin het voortouw.

Wat krijg je?

  • Een enorme dosis voldoening;
  • Een aanvulling op je kijk op de maatschappij, de natuur en de wisselwerking daartussen;
  • Een groot netwerk van betrokken mensen, organisaties, bedrijven en overheden binnen en buiten Limburg;
  • Toegang tot en uitleg over allerlei natuurontwikkelingen in de gehele provincie Limburg;
  • Een vrijwilligersforfait dat basiskosten van je vrijwilligerswerk vergoedt en daarnaast vergoeding voor alle gemaakte onkosten;
  • Deelname aan diverse natuureducatieve trainingen, workshops, lezingen en webinars evenals vaardigheidstrainingen zoals werken met vrijwilligers, digitaal werken, storytelling en visueel werken;
  • Nauw team van bestuursleden om samen mee te groeien.

Heb jij belangstelling?

Stuur dan een motivatie van maximaal één A4. Laat ons weten waarom jij interesse hebt en geschikt bent voor een van deze functies. In april 2022 willen we graag kennis maken met mogelijke kandidaten zodat je
vanaf mei mee kunt gaan draaien in het IVN Districtsbestuur en je in november 2022 officieel toetreedt als bestuurslid bij wederzijds enthousiasme. Het uitoefenen van je functie als voorzitter, secretaris of
penningmeester neem je in overleg met de huidige vervuller daarvan over maar uiterlijk in november 2022.

Stuur je motivatie naar Leon Heemels (bestuurslid) via bestuur@ivndistrictlimburg.nl o.v.v. vacature IVN District Limburg.

Wil je vooraf even sparren of meer weten, aarzel niet en maak telefonisch een afspraak bij Leon Heemels: 06 22 69 94 60.