Districtskadervorming

IVN is een vrijwilligersorganisatie met een ambitieuze doelstelling: natuur- en milieueducatie en duurzaamheid. Dit vraagt de nodige kennis en vaardigheden van de besturen, coördinatoren, gidsen en overige actieve leden van de lokale afdelingen. Scholing en vorming zijn dan ook belangrijke voorwaarden voor een succesvol opereren van de afdelingen. Het district speelt hierin een belangrijke rol.

De werkgroep Districtskadervorming (DKV) organiseert t.b.v. afdelingen en belangstellenden workshops, trainingen en uitwisselingsbijeenkomsten. zoals workshop bestuurders, bijscholing docenten natuurgidsencursus, inspiratiedag water of uitwisseling natuurbeheeractiviteiten. Een drietal personen van de werkgroep maken als Cursuscoaches deel uit van het landelijke IVN Cursushuis.  

De werkgroep Districtskadervorming is als volgt samengesteld:

  • Marianne Bonten,
  • Fons Blijlevens,
  • Wiel Pieters,
  • Miep Pieters
  • Peter Schouten
  • Sylvia Spierts (adviseur).

Contactpersoon: Wiel Pieters. email: wielpieters@gmail.com