De Pelen

De Pelen waren vroeger een groot en ondoordringbaar moeras. Weinig plantensoorten groeiden in het zuren, natte en voedselarme hoogveen. Door de tijd heen is het gebied flink veranderd. Delen verdroogden, het stikstofgehalte nam toe en turfstekers groeven op veel plaatsen het veen tot op de zandlaag af. Tegenwoordig zijn De Pelen waardevolle natuurgebieden die bestaan uit moeras, bossen en struikgewassen, kleine en grote waterplassen en een open landschap met heide en pijpenstrootje.

In dit gevarieerde gebied komen veel planten- en diersoorten voor. Sommige passend bij het gebied, maar ook algemenere soorten.

Meer over de soorten in het gebied

Op het waarnemingenscherm in buitencentrum De Pelen, bij Nationaal Park De Groote Peel, kun je zien welke soorten dieren, planten en paddenstoelen in het park gespot zijn. Deze waarnemingen zijn door bezoekers van het Nationaal Park gedaan en via Waarneming.nl gedeeld. Op het scherm zie je niet alleen welke soorten voorkomen, maar ook waar in het gebied ze voorkomen. En of ze vandaag, deze week, deze maand of dit jaar gezien zijn. Daarnaast biedt het scherm meer informatie over deze soort.

Meer over het waarnemingenscherm