MBO-studenten adviseren gemeente Doesburg: “Meer kleur in het openbaar groen”

MBO-studenten adviseren gemeente Doesburg: “Meer kleur in het openbaar groen”

Gelderland 19 oktober 2022

Studenten van het Zone.college Doetinchem adviseren de gemeente Doesburg over de herinrichting van een groenstrook op het Van Tuyllplein. De rode draad in alle adviezen: meer variatie in de beplanting. Wethouder Birgit van Veldhuizen nam de adviezen enthousiast mee: “Het zijn allemaal goede ideeën!”

Meer variatie en kleur komt de biodiversiteit en de beleving van omwonenden ten goede, vertellen de derdejaars studenten ‘Tuin & landschap’. De klas van het Zone.college Doetinchem deed mee aan een IVN Jongeren Adviesbureau. Dat betekent dat ze zelf onderzoek doen naar een vraagstuk van een echte opdrachtgever, in dit geval de gemeente Doesburg. De gemeente wil de verouderde groenstrook aan het Van Tuyllplein renoveren en kon daar de creatieve plannen van de studenten goed bij gebruiken.

Adviezen presenteren aan gemeente Doesburg

Deze week presenteerden de zes groepjes studenten hun ontwerp, waarin veel vaste planten, heesters en diverse soorten bomen voorkwamen, maar ook bankjes voor ontmoeting, kronkelige wandelpaden en bloemrijke weides. Sommigen groepjes adviseerden om een wadi aan te leggen, zodat regenwater beter opgevangen en vastgehouden kan worden. Het tegengaan van hittestress en het bevorderen van biodiversiteit was nadrukkelijk onderdeel van de opdrachtvraag.

De jury was enthousiast over de creativiteit en diversiteit in de beplanting en beloofde de voorstellen serieus mee te nemen in de planvorming. Een proces dat de gemeente nadrukkelijk met omwonenden wil aangaan. De prijs voor het beste advies ging naar Wesley en Job. Zij hadden in hun advies niet alleen ontmoeting, biodiversiteit en klimaatadaptatie opgenomen, maar ook een oplossing gevonden voor de overlast van hondenpoep in de vorm van een uitlaatveldje. “Eigenlijk alles zit erin,” aldus de wethouder.

JAB Doesburg

IVN Jongeren Adviesbureau in Doesburg

Dit project werd ondersteund door Gelderland en gemeente Doesburg. Met IVN Gelderland ervaren jongeren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Met het IVN Jongeren Adviesbureau betrekt IVN jongeren bij hun eigen leefomgeving en beslissen jongeren mee over hun eigen duurzame toekomst. Want jong geleerd is oud gedaan! Klik hier voor meer informatie.

Deel deze pagina