Over Flevoland

IVN Flevoland werkt aan een duurzame samenleving. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat betrokkenheid bij de natuur mensen gelukkig maakt, goed is voor de gezondheid en duurzaam handelen stimuleert. Daarom beleeft jong en oud de natuur met IVN. Wij doen dit door mensen te betrekken bij duurzaamheid, natuur, milieu, landschap en hun leefomgeving.

IVN Flevoland informeert, motiveert, inspireert en activeert. In al onze activiteiten zoeken wij naar verbinding: we verbinden mensen met de natuur en met elkaar. We slaan een brug tussen natuurbeleving en actuele maatschappelijke thema’s zoals energie, voeding en gezondheid. 

Over IVN Flevoland

Breed netwerk van lokale partners

IVN Flevoland heeft een breed netwerk van lokale partners, zoals de lokale IVN-afdelingen, ons scholennetwerk, groene burgerinitiatieven en organisaties in de recreatieve-, gezondheids- en cultuursector. Wij ondersteunen hen met advies en deskundigheidsbevordering. Ook voeren wij projecten uit op het gebied van natuur en duurzaamheid voor onder andere de provincie, Flevolandse gemeenten, waterschappen en bedrijven. In deze projecten zetten wij onze expertise en methodieken in vanuit de landelijke IVN thema’s.