Op weg naar de verkiezingen 2023

Geef de Flevolandse natuur jouw stem!

De unieke Flevolandse natuur is een belangrijke reden waarom het in onze provincie zo fijn is. Zo hebben we niet alleen het grootste man-made natuurpark ter wereld, maar ook één van de grootste aaneengesloten loofbossen van Europa. En hoewel alle natuur in Flevoland op de tekentafel is uitgedacht, is het toch heel divers. In Flevoland zijn we trots op onze natuur!

Maar de natuur en het landschap staan onder druk en zijn kwetsbaar. De biodiversiteit holt in een rap tempo achteruit. Daarom werkt IVN Natuureducatie samen met andere natuurorganisaties in Flevoland en helpen wij met onze programma’s en projecten mee aan het beschermen van de Flevolandse natuur en landschap. Dit doen we samen met duizenden groene vrijwilligers en partners.

Maak jouw tuin in Almere makkelijk groener en eetbaarder en vraag een eettuintje aan

Versterk de natuur, juist nu!

Natuur kan veel betekenen voor ons. Het draagt bij aan gezondheid en mentale veerkracht en nodigt uit tot bewegen, actief beleven en ontmoeten. Maar ook aan uitdagingen zoals klimaatverandering, hittestress of waterberging. Natuur is daarom onmisbaar als oplossing voor diverse maatschappelijke problemen. Maar toch zijn, ook in het groene Flevoland, nog te veel steden, dorpen, tuinen, schoolpleinen en bedrijventerreinen vooral grijs van tegels en beton. Dit kan en moet veel beter.

De provincie Flevoland staat net als de rest van Nederland voor enorme opgaven rondom het behouden en herstellen van de biodiversiteit. Bijvoorbeeld de opgaven in het stedelijk gebied zoals klimaatadaptatie, energietransitie en natuurinclusief bouwen. Juist in deze tijd moeten we doorpakken, zodat toekomstige generaties de vruchten kunnen plukken.

Wat nu?

Wij weten dat Flevolanders waarde hechten aan natuur, zowel in natuurgebieden als in de directe omgeving. Zij willen dat de provincie de regie neemt in natuurherstel en -bescherming én ze zijn zeer bereid om zelf mee te helpen. Wij roepen alle Flevolanders op om hun stem te laten horen op 15 maart, de stem van de natuur moet luider klinken in het nieuwe provinciale bestuur!

Stemwijzer Flevoland