Groene Schoolpleinsafari

De schoolpleinen van ruim zestig procent van de basisscholen in Nederland zijn vrijwel volledig versteend. Ook in Flevoland brengen duizenden kinderen dag in dag uit hun pauzetijd door op een betegeld plein. En dat is jammer! Want uit onderzoek blijkt dat een groen schoolplein veel meer bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. Bovendien is het bij warm weer op een betegeld plein vaak te heet om buiten te spelen en bij hevige regenval ontstaat er wateroverlast.

Op een groen plein bloeien kinderen op, net als de natuur. IVN pleit er daarom voor dat voor 2030 alle basisscholen in Nederland beschikken over een gezonde, groene buitenruimte om te spelen en te leren, ook in Flevoland.

Op Groene Schoolpleinsafari

Op een groen en gezond schoolplein krijgen leerlingen de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende en groene omgeving. Daarnaast dragen groene schoolpleinen bij aan gemeentelijke opgaven rondom biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale kwaliteit, welzijn en gezondheid. Tijdens de Groene Schoolpleinsafari van 29 juni in Dronten gingen medewerkers van gemeenten, provincie, GGD, Scholenkoepels en basisscholen met elkaar op safari. Bekijk hier welke stappen jij kan zetten naar een groen plein.

Programma

In Dronten hebben verschillende basisscholen stappen gezet in het vergroenen van hun plein, onder andere met behulp van een stimuleringssubsidie van de gemeente. Hoofdpunten in het programma:

Bezoek aan verschillende schoolpleinen:

  • Initiatiefnemers van basisscholen Het Wilgerijs, De Zonnewijzer en Het Kompas delen hun ervaringen.

Presentaties:

  • Senior onderzoeker Jolanda Maas van de VU Amsterdam: waar moet een groen plein aan voldoen om een positieve impuls te geven aan de ontwikkeling van kinderen? Kijk hiernaast haar online presentatie terug.
  • Jeanette Huisbrink, Specialist groen en spelen van gemeente Dronten: hoe kan je als gemeente een positieve bijdrage leveren aan groene schoolpleinen?
  • Maartje Langeslag, Projectleider Kind en Natuur van IVN: welke stappen kan je zetten naar een groen plein?

Gesprek met ambtenaren en schooldirecties uit je eigen gemeente:

  • Kansen, uitdagingen en de stappen die jullie kunnen zetten naar meer groene pleinen.

Bekijk hier de factsheet met inzichten en tips uit de safari.

Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Flevoland.