Leven met water

Water brengt veel vraagstukken mee en deze zullen er in de toekomst alleen maar meer zijn. Denk bijvoorbeeld aan bodemdaling, droogte en wateroverlast door hevige piekbuien. Dit roept vragen op zoals hoe we op een veilige en verantwoorde manier met het beschikbare water omgaan, zonder hierbij schade aan te brengen aan lokale ecosystemen. Onderwijs speelt een belangrijke rol als het gaat om het beantwoorden van deze vraagstukken. De leerlingen van nu zijn immers de werknemers van de toekomst en de veranderingen van onze leefomgeving vereisen continue innovatie.

Samen met de aangesloten partners werken we aan een doorlopende leerroute waarbij jongeren geënthousiasmeerd worden rondom waterthema’s. Zo bouwen zij aan de benodigde kennis om met dit thema aan de slag te gaan. Nu en in de toekomst.

Op de hoogte blijven van de waterleerlijn? Neem contact met ons op!