Biodiversiteit op bedrijventerreinen

Het zal je niet verbazen: slechts 1% van alle bedrijventerreinen bestaat uit natuur. Het zijn grijze, versteende omgevingen. En dat terwijl zo’n 30% van de werkende Nederlanders op een bedrijventerrein werkt.

Daar is grote winst te behalen, voor mens én natuur!

Groene bedrijventerreinen

Mensen voelen zich fijner, werken productiever en ervaren minder stress in een groenere omgeving. Meer natuur zorgt voor meer biodiversiteit. Groene bedrijventerreinen kunnen een belangrijke schakel vormen tussen stad en land. Een verbinding waar je niet meer met een boog omheen, maar dwars doorheen loopt, fietst, vliegt of zoemt. En, niet te vergeten, we móéten wel. Veel verouderde bedrijventerreinen zijn niet toekomstbestendig. De toenemende klimaatproblematiek zorgt voor hittestress en wateroverlast en daarmee voor schade aan gebouwen en wegen. Planten en bomen verkoelen, vangen water op en zuiveren de lucht. Daarmee is vergroening dé duurzame oplossing voor een breed scala aan problemen op bedrijventerreinen.

Aan de slag

IVN denkt graag vrijblijvend mee over de mogelijkheden. We stellen onze kennis en netwerk ter beschikking om een eerste stap te zetten.
Neem voor meer informatie contact op met: Lourens Formsma, Projectleider IVN Flevoland, l.formsma@ivn.nl