Filosoferen met kinderen over de natuur

De natuur is een ontzettend geschikt onderwerp om over te filosoferen. Door te filosoferen over de natuur krijgen kinderen inzicht in thema’s die van belang zijn voor de ontwikkeling van een duurzame samenleving. Ze onderzoeken vragen als: Wat is natuur? Welke aspecten horen er bij? Is natuur voor mij van belang? Wanneer is een boom een boom? Kunnen bomen voelen? Hoort de mens bij de natuur? Wat is er leuk aan het zorgen voor een dier? Waarom bestaat de zee? Hebben planten pijn? Wanneer alle dieren op zijn, mag je dan mensen eten?

Door te filosoferen leren kinderen te beschouwen, te integreren en zich een mening te vormen. Om hier goed invulling aan te geven is een socratische houding nodig; “ik weet dat ik niets weet”. Daarnaast heb je een goede filosofische vraag nodig: “een diepzinnige vraag waarop geen eenduidig antwoord gegeven kan worden”.

Filosoferen over de natuur of het klimaat is ene mooie aanvulling op onze IVN projecten.

Podcast ter inspiratie

De podcasts van Filosoofje bestaan uit filosofische gesprekken tussen kinderen en filosofen. Niet alleen het luisteren naar de gesprekken is interessant voor jong en oud: je kunt ná het luisteren vast nog uren doorpraten over het onderwerp. De podcasts kunnen daarom goed worden gebruikt in de klas en thuis. De podcasts dienen daarnaast ook als instructiemateriaal voor mensen die willen leren filosoferen met kinderen. Je hoort precies hoe je een filosofisch gesprek zou kunnen voeren.

Deze podcast aflevering sluiten goed aan bij Natuur- en Milieueducatie:

Seizoen 1

  • 1.12  Natuur en klimaat: Waaruit bestaat het? En wat kun je doen om het te verbeteren?
  • 1.13 Behoort de mens tot de natuur?

Seizoen 2

  • 2.1 Zijn wij lief voor de aarde?

Verder organiseerden wij vanuit IVN vorig jaar een Webinar Filosoferen met kinderen over de natuur voor Groene vrijwilligers. Deze is hier terug te kijken: Filosoferen met kinderen over de natuur (ivn.nl)