Klimaatverandering aanpakken

‘Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden’. (SDG 13)

In december 2015 werd in Parijs een klimaatakkoord gesloten waarbij landen afgesproken hebben om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden. Hiervoor moeten broeikasgassen fors teruggedrongen worden en moeten fossiele energiebronnen vervangen worden door duurzame energie. IVN zet zich in om over de as van natuur mensen in Nederland bewust te maken en aan te zetten tot duurzaam gedrag.

Voorbeeldprojecten waarmee IVN bijdraagt aan deze SDG: