Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit

‘Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe’. (SDG 15)

IVN zet zich actief in voor het behoud van de Nederlandse natuur en biodiversiteit. Op lokaal niveau vanuit de 170 afdelingen en op landelijk- en regionaal niveau via diverse projecten en campagnes. Vanuit IVN worden zowel herstel- en beheerwerkzaamheden uitgevoerd als door middel van educatie en natuurbeleving gewerkt aan meer bewustwording en duurzaam gedrag. De natuur is van ons allemaal en wij willen deze graag doorgeven aan toekomstige generaties.

Voorbeeldprojecten waarmee IVN bijdraagt aan deze SDG: