Bescherming van de zeeën en oceanen

‘Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen’. (SDG 14)

Gezien Nederland aan de kust ligt en zich deels onder zeeniveau bevindt, is de zee voor Nederlanders van groot belang. IVN zet zich in om mensen te informeren over het belang van het element water en de rol en waarde van rivieren en oceanen voor ons land. In veel van onze educatiematerialen komt het thema water terug (bijvoorbeeld het Water Doeboek). Voor kinderen maken we op een toegankelijke manier de koppeling met duurzaamheid door hen te prikkelen met proefjes en weetjes.

Voorbeeldprojecten waarmee IVN bijdraagt aan deze SDG: