Op zoek naar watermijten en bootsmannetjes tijdens IVN Slootjesdagen

IVN 1 juni 2023

De waterkwaliteit van veel Nederlandse sloten is onvoldoende. Aandacht voor de 330.000 kilometer sloot, die ons land telt, is hard nodig. IVN Natuureducatie organiseert daarom voor de 9e keer de Slootjesdagen. Van 5 tot en met 11 juni nemen IVN-afdelingen in heel het land samen met kinderen de sloten onder de loep. Wat er in de sloot leeft, zegt namelijk alles over de waterkwaliteit.

IVN Natuurgidsen staan ook dit jaar weer klaar met schepnetten, loeppotjes en zoekkaarten om kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders alles te leren over het leven in de sloot. De kinderen werken tegelijkertijd mee aan een citizen science project, want alle diertjes die zij vinden kunnen ze vastleggen op een speciaal telformulier en invoeren op waterdiertjes.nl. Aan de hand van alle verzamelde data kunnen wetenschappers van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in Wageningen de waterkwaliteit van de onderzochte slootjes beoordelen.

Bootsmannetje meest gezien
Het bootsmannetje werd vorig jaar het meest geteld. Het diertje, ook wel ruggenzwemmer genoemd, kwam zowel in aantal het meest voor en werd ook in bijna de helft van de onderzochte wateren gezien. Een goed teken, want het bootsmannetje is een indicator voor redelijk schoon water. Zijn tegenhanger de poelslak – een indicator voor vies water – werd echter ook in veertig procent van de sloten teruggevonden.

Rapportcijfer
De onderzochte slootjes in Nederland scoorden in 2022 tijdens de Slootjesdagen gemiddeld een 6,5. Harde conclusies kunnen aan dit cijfer echter niet worden ontleend. Om kinderen te laten ontdekken en genieten van alles wat er in de sloot leeft, kiezen de IVN-natuurgidsen logischerwijs de ‘mooie’ slootjes uit, zodat kinderen hun schepnet vol waterdiertjes hebben.

Week van de Natuur
De IVN Slootjesdagen vinden dit jaar voor de eerste keer verspreid over een hele week plaats. Volgend jaar zullen de Slootjesdagen onderdeel uitmaken van de Week van de natuur, die IVN in 2024 zal lanceren om meer aandacht te vragen voor natuur in het basisonderwijs.

Deel deze pagina