Jan Dijstelbloem nieuwe directeur IVN Natuureducatie

IVN 18 oktober 2023

IVN Natuureducatie maakt vandaag de benoeming bekend van Jan Dijstelbloem (44) als nieuwe directeur-bestuurder. Dijstelbloem werkte vele jaren bij de gemeente Amsterdam, onder andere als directeur Bruggen en Kademuren. Per 1 januari 2024 start hij in zijn nieuwe functie. Hij volgt Jelle de Jong op, die sinds 10 juli 2023 directeur bij het Wereld Natuur Fonds Nederland is.

De Landelijke Raad (LR), het hoogste orgaan van IVN Natuureducatie dat volledig bestaat uit vrijwilligers, die de ruim 160 lokale afdelingen vertegenwoordigen, was unaniem in de benoeming van Dijstelbloem. Vertegenwoordiger Ad van Alphen: ‘Jan viel in de gesprekken op door zijn open houding. Hij ziet voor zichzelf een rol als verbinder tussen de geledingen in onze ingewikkelde organisatie, waarbij hij het grote belang van de vrijwilligers als basis van ons werk voor de natuur onderkent. Als Landelijke Raad hebben we er alle vertrouwen in dat Jan van grote waarde zal zijn voor IVN als geheel.’

Verbinding
Ook de Raad van Toezicht van IVN is zeer content met de nieuwe directeur-bestuurder. ‘Wij hebben gekozen voor Jan omdat hij overtuigend heeft bewezen dat hij leiding kan geven aan een organisatie in een complexe context. Door zijn gerichtheid op het leggen van verbindingen kan hij IVN verder brengen in de komende jaren,’ aldus vicevoorzitter Saskia de Jonge.

Van uilenballen pluizen tot directeur
Voor Jan Dijstelbloem zelf gaat een jongensdroom in vervulling. ‘Op de basisschool in Asten in de Peel in Noord-Brabant werd ik ooit lid van IVN om meer te leren over de bossen, de heide en al het leven om ons heen. Ik kan me het ontleden van de uilenballen bij de lokale IVN-afdeling nog levendig herinneren. Om vanuit die herinnering, nu zoveel jaar later, aan de slag te gaan als directeur-bestuurder maakt die cirkel prachtig rond.’

Over Jan Dijstelbloem
Jan Dijstelbloem studeerde fysische geografie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Via de ministeries van VROM en Defensie en ook Rijkswaterstaat kwam hij in 2007 bij de gemeente Amsterdam terecht, waar hij diverse functies bekleedde. Hij was onder andere projectmanager van het Ingenieursbureau Amsterdam (IBA), manager stedelijke ontwikkeling Stadsdeel Zuid en directeur Bruggen en Kademuren.

Deel deze pagina