Nederland Zoemt
Bijen
donderdag11nov2021

Liesbeth laat zien dat het anders kan

Achteroverleunen en wachten tot beleidsmakers de juiste beslissingen nemen, dat is aan Liesbeth de Frel niet besteed. In Zevenhuizen, gemeente Zuidplas, beheert ze samen met medebewoners een deel van de Hennipgaarde en zette vervolgens Boer & Buurt op. Vanuit Boer & Buurt verbouwt ze op 1,7 hectare groenten, kruiden, bloemen, klein fruit en granen op een ecologische manier.

Liesbeth: ‘In 2015 hoorden we dat een stukje van onze ‘achtertuin’, de Eendragtspolder, heringericht zou worden. Met een aantal omwonenden richtten we toen Stichting Natuurpolders op. We hebben er, in samenspraak met het Recreatieschap Rottemeren, waarin de gemeente Zuidplas is vertegenwoordigd, in de Hennipgaarde voor gezorgd dat op deze 9 hectare polder wordt gewerkt aan herstel van de bodem en het vergroten van biodiversiteit. We hebben akkertjes met tarwe, bloementeelt, een fruitboomgaard, paddenpoel en kruidentuin. Tellingen laten zien dat het aantal en het aantal soorten insecten toeneemt. Je hoort en ziet het ook: er zoemt en vliegt altijd wel wat!’

Liefde voor de polder

Dat de biodiversiteit sterk achteruitgaat, is voor Liesbeth niet nieuw. Zo’n twaalf jaar geleden vertelde de docent bij haar imkercursus: ‘Biodiversiteit is het belangrijkste, belangrijker dan dat jij imker wordt.’ Het verhaal over het belang van biodiversiteit vertelt ze sindsdien volop. ‘Mensen vinden de imkerij interessant. Als imker kan ik makkelijker een publiek bereiken om te vertellen over het belang van biodiversiteit, en hoe je gebieden kunt herstellen. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam en heb het polderlandschap hier helemaal zien veranderen. Er is veel druk op de polders. Ik maak me sterk voor behoud van de polder, en voor werken aan bodemherstel en biodiversiteit. Dat betekent dat je anders naar de polders moet gaan kijken, op een andere manier landbouw moet bedrijven. Gelukkig ben ik steeds minder een roepende in de woestijn, het verhaal over biodiversiteitsherstel wordt steeds bekender.’

Laat je stem horen

‘Ik hoor wel eens mensen zeggen: ‘Ach, ik heb toch geen invloed’. Daar geloof ik niet in. Juist als consument kunnen we veel invloed uitoefenen: als onze vraag anders wordt, moeten overheid en leveranciers ook mee. Dan komt de beweging op gang. Het is belangrijk dat we elkaar mobiliseren. Je kán invloed uitoefenen, je kán een stem hebben, maar je moet wel volhouden. Wacht niet af tot beleidsmakers wat gaan doen, maar laat je stem horen. En laat zien dat je serieus bent, dat je een betrouwbare partner bent. Beleidsmakers, zeker hier in Zuidplas, staan daar voor open. Participatie en co-creatie is in Zuidplas op dit moment heel goed geregeld. Ik hoop dat dat blijft, ook bij een volgende aanbesteding van het openbaar groen.

Liesbeth vertelt dat Boer & Buurt inmiddels ruim 30 vrijwilligers heeft, mensen die helpen om de biologische akker van de grond te krijgen en het verhaal te vertellen. Of je dat nou regeneratieve of natuurinclusieve landbouw noemt, maakt haar niet zoveel uit. Het gaat erom dat de natuur hersteld wordt, het gaat om het versnellen van de transitie met behoud van de polders. Zo wordt de polder een aantrekkelijk gebied voor dieren en mensen. Want, zegt Liesbeth, als mensen het gaan beleven, gaan ze het omarmen en ervoor staan.

Gemeente Zuidplas werd op 5 november verkozen tot Bijvriendelijkste Gemeente van 2021. Daarover lees je hier meer.

Foto: Jacolien Rog