Medewerkers (P&O)

Het ziekteverzuim is in 2019 redelijk stabiel gebleven ten opzichte van 2018. In percentage was dit ca. 2,3% tegenover 2,2% in 2018 en dit is blijvend laag te noemen. De aandacht en ondersteuning voor medewerkers die wat langer uit de roulatie waren werpt zijn vruchten af.

Persoonlijke ontwikkeling

IVN heeft persoonlijke groei en ontwikkeling van medewerkers een vaste plek gegeven in het beleid van de organisatie, in 2019 zijn de persoonlijke groeitrajecten verder doorgevoerd. De trajecten die medewerkers volgen zijn uiteenlopend en van persoonlijke tot professionele ontwikkeling.  Om de groeikaders vast te houden en medewerkers te blijven stimuleren is het onderwerp “Groei & Ontwikkeling” vast opgenomen in de jaargesprekkencyclus. Per medewerker is jaarlijks een vast budget beschikbaar. Er is een stijgende lijn te zien in medewerkers die dit budget ook inzetten.

Salarisontwikkeling

IVN volgt de bepalingen van de CAO Sociaal Werk (Voorheen Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening), deze loopt tot en met 30 juni 2021. Per 1 september 2019 zijn de salarissen conform de CAO verhoogd met 3,25%, per 1 juli 2020 zal dit nogmaals het geval zijn.

Samenstelling personeel 

In 2019 zijn er bij Stichting IVN 33 (in 2018: 25) nieuwe medewerkers bijgekomen, en hebben 27 (in 2018: 24) medewerkers de organisatie verlaten. IVN is dus in personele bezetting stabiel gebleven en heeft op 31 december 2019 in totaal 144 medewerkers in dienst (eind 2018: 138), in FTE’s waren dit 115 medewerkers (eind 2018: 109), samen met SME Advies is dit 125 medewerkers (eind 2018: 120). Het gemiddeld aantal dienstjaren is gedurende 2019 licht gedaald van 6,9 naar 6,5 jaar.

Ondernemingsraad

Stichting IVN kent een ondernemingsraad welke ultimo 2019 bestond uit de volgende personen: Jörgen de Bruin, Anne Copier, Masja Gielstra, Rick van Cleef en Jeffrey Raymakers.