Bestudeer de boom

Bestudeer 1 boom

Wijs in  groepjes van 2 tot 3 personen een boom toe om een aantal zaken te bekijken.

Benodigheden:
lineaal, geodriehoek, touw, grafiekpapier, potjes, wit laken, plastic zakjes.
 
1. Schat de hoogte van de boom.
Meet hem daarna met behulp van de methode met een geodriehoek.

Ga op een afstandje van de boom op de grond liggen. Steun op je ellebogen en houdt de driehoek zo vast dat het gras (de onderkant) even ver van de grond af is (recht dus) Kijk dan langs de schuine kant omhoog. Ga nu zover achter of vooruit dat je de top van de boom precies langs de schuine kant ziet.
Wanneer je de goede plek gevonden hebt dan is de hoogte van de boom even lang als de afstand van de boom tot jouw oog.
Tel het aantal stappen tot de boom. Elke stap is ongeveer 75 cm. Reken nu uit
hoe hoog de boom is.

Hoe was jullie eerste schatting?

2. Schat het aantal blaadjes aan de boom? 
Bedenk hiervoor een methode. Het blijft uiteraard een schatting!

Omdat er meer bomen zijn dan er blaadjes aan een boom zitten zijn er mondiaal gezien meerdere bomen met hetzelfde aantal blaadjes.

3. Bepaal het gemiddelde bladoppervlak van de blaadjes van deze boom. Gebruik grafiekpapier. En meet tenminste 5 blaadjes.

4. Bepaal het totale bladoppervlak van de boom: Gebruik hiervoor voorgaande informatie. 

5. Hoe dik is de stam van deze boom; meet de omtrek met een touwtje en bereken de diameter.  (omtrek = 3,14 * diameter)

6. Teken een blad, let hierbij goed op de vorm en randen.

7. Teken in de tekening van het blad de nerven.
Nerven zijn de vaten die stoffen aan- en afvoeren.

8. Welke vorm heeft de totale kruin? Teken deze globaal. Neem daarbij voldoende afstand van de boom.

9. Er zitten vast allerlei beestjes in jullie boom. Probeer ze met verschillende technieken op te sporen en beschrijf er een paar. Zoek als je nog tijd over hebt in boekjes op wat het voor beestjes zijn.

10. Zie je ook ergens sporen van voortplanting van deze boom? Zo ja welke? Verzamel ze.

De verzamelde gegevens kunnen verwerkt worden tot een poster.