Doel en Inhoud

Doel en inhoud programma
Binnen Het Bewaarde Land werken we vanuit 4 ervaringsgebieden:

  • lichamelijk (boom klimmen, heuvels afrollen, geblinddoekt parcour lopen)
  • emotioneel (een eigen plek zoeken, een lievelingsboom kiezen)
  • intellectueel (inzicht in de voedselkringloop)
  • creatief (couplet voor Het Bewaarde Landlied, tekening op t-shirt maken).


Hoofd, Hart en Handen
Er is binnen het programma aandacht voor hoofd, hart en handen. De fysieke en emotionele beleving staat voorop. Door de verschillende werkvormen worden de kinderen uitgenodigd om al hun zintuigen in te zetten. En wordt ook kennis aangereikt over de leefwijze van en relaties tussen bomen, planten en dieren en de relaties tussen mensen en natuur en de elementen water, aarde, vuur en lucht.

Landelijke doelstellingen
De doelstellingen van Het Bewaarde Landprogramma sluiten goed aan bij de landelijke kerndoelen voor het basisonderwijs. Zo biedt het programma buitenactiviteiten aan en omstandigheden om ontdekkend bezig te zijn. Kinderen leggen hiermee de basis voor een onderzoekende houding en besef van zorg en verantwoordelijkheid voor de omgeving.

Het Bewaarde Land levert een belangrijke bijdrage bij de kerndoelen 39, 40 en 41 uit het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. Deze zijn omschreven als:

  • Kerndoel 39: De leerling leert met zorg om te gaan met het milieu.
  • Kerndoel 40: De leerling leert in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren te onderscheiden en te benoemen en leert hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
  • Kerndoel 41: De leerling leert over de bouw van planten, dieren en mensen, en over de vorm en functie van hun onderdelen. 

Daarnaast levert Het Bewaarde Land een bijdrage aan de kerndoelen uit de leergebieden ‘Kunstzinnige Oriëntatie’ en ‘Bewegingsonderwijs’.

Leerstofvervangend programma
Het programma beperkt zich niet tot de drie buitendagen, maar vormt een rode draad in het lesprogramma gedurende ruim een maand.