Klimaatverandering aanpakken

‘Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden’. (SDG 13)

In december 2015 werd in Parijs een klimaatakkoord gesloten waarbij landen afgesproken hebben om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden. Hiervoor moeten broeikasgassen fors teruggedrongen worden en moeten fossiele energiebronnen vervangen worden door duurzame energie. IVN zet zich in om over de as van natuur mensen in Nederland bewust te maken en aan te zetten tot duurzaam gedrag.

Voorbeeldprojecten waarmee IVN bijdraagt aan deze SDG:

  • IVN Jongeren Adviesbureau. Het IVN Jongeren Adviesbureau betrekt jongeren tussen de 12 en 25 jaar bij maatschappelijke vraagstukken op het gebied van natuur en duurzaamheid. Dit zijn echte, actuele vragen van bedrijven of overheden. IVN doet dit via een bewezen aanpak die jongeren in de rol van adviseur zet. Uitdagend, leerzaam én leuk! Dit leidt tot creatieve, innovatieve ideeën en oplossingen. Door deze actieve vorm van participatie gaan jongeren echt nadenken over duurzame ontwikkeling in het algemeen én over hun eigen levensstijl in het bijzonder.
  • Duurzame Dinsdag. De eerste dinsdag van september is Duurzame Dinsdag. Een bijzondere dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Het kabinet neemt op deze dag de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst met honderden duurzame ideeën en initiatieven uit alle hoeken van onze samenleving. De meest duurzame, innoverende en onderscheidende ideeën en initiatieven maken kans op prijzen en de mogelijkheid om het idee of initiatief een extra impuls te geven. Duurzame Dinsdag wordt sinds 2004 georganiseerd door IVN in samenwerking met een aantal partnerorganisaties.
  • Schone rivieren. Met het initiatief ‘Schone Rivieren’ zetten IVN, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee zich samen in om de toevoer van plastic via rivieren aan de bron te stoppen. Het project omvat naast het opruimen van de rivieroevers van de Maas en Waal met vrijwilligers ook een grootschalig afvalonderzoek. Daarnaast laten we vrijwilligers en omwonenden kennis maken met het mooie rivierengebied.
  • Tiny Forest. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. De aanleg van Tiny Forests vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit, en gaat hittestress tegen. Tot slot heeft een bos een positief effect op de gezondheid: meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en stressgerelateerde klachten.