Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit

‘Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe’. (SDG 15)

IVN zet zich actief in voor het behoud van de Nederlandse natuur en biodiversiteit. Op lokaal niveau vanuit de 170 afdelingen en op landelijk- en regionaal niveau via diverse projecten en campagnes. Vanuit IVN worden zowel herstel- en beheerwerkzaamheden uitgevoerd als door middel van educatie en natuurbeleving gewerkt aan meer bewustwording en duurzaam gedrag. De natuur is van ons allemaal en wij willen deze graag doorgeven aan toekomstige generaties.

Voorbeeldprojecten waarmee IVN bijdraagt aan deze SDG:

  • Tiny Forest. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. De afstand tussen mens en natuur is groter dan ooit. Een Tiny Forest voor de deur prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de natuur in de eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren.
  • Nederland Zoemt. Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.
  • IVN Junior Rangers. Junior Rangers zijn jongeren van 12 tot en met 18 jaar die geregeld met elkaar op pad te gaan in een natuurgebied nabij hun woonplaats. Ze helpen mee met het onderhoud van deze natuur, gaan met de boswachter op pad of helpen met tellingen van roofvogels, vlinders of muizen. Naast de directe impact van hun herstel- en beheerzaamheden in de natuur leren de Junior Rangers veel over biodiversiteit en duurzaam handelen. Deze kennis delen zij ook op Europees niveau met Rangers uit 18 andere landen.
  • Woesteland. WoesteLand is de jongerengroep van IVN, gericht op jongeren van 12-30 jaar. In de activiteiten, voornamelijk met vakanties en werkweekenden in binnen-en buitenland, geeft WoesteLand vorm aan duurzame ontwikkeling door vrijwilligerswerk in de natuur te doen. Denk aan beheeractiviteiten als wilgenknotten.
  • Gastheer van het Landschap. Met het programma Gastheer van het Landschap leidt IVN recreatieondernemers op om hun gasten te betrekken bij de natuur en het landschap door ze unieke natuurbelevenissen te geven. Dit zorgt voor een positiever imago van het gebied en draagvlak voor behoud van het landschap bij toeristen en mensen uit de omgeving. Bovendien versterkt het de band van de recreatieondernemers met de lokale natuur en leren zij de natuur- en cultuurhistorie goed kennen van hun omgeving. Dat maakt dat zij zich ook in willen zetten voor het behoud van de biodiversiteit.