Oeverzwaluwwand Jufferswaard schoongemaakt

De oeverzwaluw heeft nog niet gekozen voor een mooi nestholletje in onze oeverzwaluwwand. Geduld is hier een schone zaak. We hebben vernomen dat er veel oeverzwaluwen een nieuwe nestgelegenheid hebben gevonden op de Markerwadden. Misschien heeft er een verschuiving plaatsgevonden van nestplaatsen in Nederland, we moeten afwachten totdat de oeverzwaluwen de wand in de Jufferswaard ontdekken. Om dit te stimuleren hebben we de beheerder van Staatsbosbeheer gevraagd om een hoop zand te laten storten naast de oeverzwaluwwand om zo de broedgelegenheid iets uit te breiden. Misschien is dat wel aantrekkelijk voor de vogels. De werkgroep heeft op 23 september de wand schoongemaakt en het onkruid ter plekke verwijderd. De actie om dit werk met schoolkinderen uit te voeren laat nog op zich wachten, omdat er nog geen bewoonde nestjes getoond kunnen worden.
Lees bij Vogelbescherming    over oeverzwaluw

SchoonmaakBelangstellingHeelsumse beekJong geleerd