Vogelkijkgroep

Voor veel mensen is het vogelen een hobby. De Vogelkijkgroep IVN Woerden maakt het mogelijk deze passie met anderen te delen. 

Activiteiten van de vogelkijkgroep

  • Nestkastcontroles
  • Openbare- en ledenexcursies
  • Onderhoud aan de oeverzwaluwwand
  • Onderhoud aan het vogelkijkscherm
  • Inventarisaties in diverse gebieden
  • En natuurlijk vogels kijken!
     

Vogels helpen

Van het kijken en genieten van vogels in de natuurlijke omgeving, is het een klein stapje om meer voor vogels te gaan doen zoals bijvoorbeeld het bevorderen van broedgelegenheid.

Naast het waarnemen en bestuderen van in het wild levende vogels, krijgt bescherming van vogelsoorten en van vogelrijke gebieden in en rondom Woerden steeds meer aandacht. Het bevorderen van kennis vindt bij alle activiteiten van de vogelkijkgroep plaats.

Wanneer en waar?

Kijk in onze jaarkalender voor het actuele programma.

Meedoen met de Vogelkijkgroep

Heb je interesse om een keer mee te doen? Bel of mail de contactpersoon van de Vogelkijkgroep.

Contactpersoon

Arwin den Boer: 0348-445152, aa.den.boer@hetnet.nl