Contact IVN Woerden

Bestuur

  • Voorzitter: André van Kleinwee 
  • Secretaris (contactpersoon): Wout Nagel, 
    ivnsecretariaat.woerden@gmail.com
  • Penningmeester, Henk Veldhuijzen
  • Algemeen lid: Gerrie Epping
  • Algemeen lid: vacant


Ledenadministratie

Riet Wierda, mhpwie@gmail.com.

Redactie Groene Opkikker

De Groene Opkikker is het verenigingsblad dat 3x per jaar uitkomt. Alle leden, jeugdleden en donateurs kunnen hieraan bijdragen.
Contactpersoon is Joke van Aarst-Volkers, ivn.groeneopkikker@gmail.com.

Publiciteit

Rinie Blauw, rblauw@xs4all.nl, 06-15553365

Beheer website

Vivian van Deel, vivian_boers@hotmail.com