Over Voorne Putten Rozenburg Landschap

Bernisse

Locatie

Bernisse is zowel de oude rivierarm die de scheiding vormt tussen de eilanden Voorne en Putten, als het natuur- en recreatiegebied dat rondom deze oude rivierarm en bijbehorende kreken is aangelegd.
De Bernisse is 7 kilometer lang, begint bij Heenvliet en loopt langs Abbenbroek, Zuidland en Simonshaven tot aan het Spui. Zie kaart.

 

Bernisse

Beheerder

Staatsbosbeheer verzorgt het beheer in opdracht van het Recreatieschap Voorne-Putten.

Historie

Rondom de Bernisse lag voorheen polder- en akkerbouwland en het water werd in eerste instantie gebruikt als een zoetwater bekken voor de land – en tuinbouw en industrie.

Het is een verbinding van het Spui naar de Nieuwe-Waterweg waardoor water vanuit het Spui ingelaten wordt het Rijnmondgebied in. Hiermee wordt de verzilting tegengegaan die veroorzaakt wordt door het via de Nieuwe-Waterweg binnenstromend zeewater.

Bernisse - bloeiende oevers

In de jaren zeventig werd de Bernisse aanmerkelijk verbreed en werd het voor recreatie doeleinden geschikt gemaakt met o.a.  strandjes, vissteigers, een forellenvijver, fiets- en wandelpaden, een speeltuin en het Beverbos in Zuidland.

De huidige waterpartij bestaat uit meertjes, kommen en plassen. Samen met de bossen, drassige natuur en weilanden is het natuur- en recreatiegebied 300 hectare groot.

Meer over de historie is hier te lezen.

Bijzondere kenmerken

Diverse kunstenaars en vrijwilligers hebben 40 jaar geleden op een kunstige wijze voor de aanleg van de Bernisse gezorgd. Zo zijn bij de aanplant van  de bomen “vormen” aangebracht  waardoor deze in cirkels, spiralen of vierkanten zijn aangeplant.

Bernisse wilgenhagen

Ook zijn er vele laantjes, wilgenhagen, een fruithoek en zelfs een huis van wilgentakken aangeplant. Het huis gemaakt van wilgentakken noemde de kunstenaars het  “Een levend huis”. Een object dat letterlijk moest groeien want thans was het niet meer dan een paar bogen van wilgentakken.

Flora

Kenmerkend voor dit gebied zijn de vele wilgenhagen en rietkragen. De hagen en andere lijnvormige elementen in het landschap verhogen de belevingswaarde van het gebied voor fietsers en wandelaars. Ook dienen deze  lijnen als windhagen.
Tijdens een wandeling door het gebied kun je veel bijzondere of fraaie bomen aantreffen: Naast imposante treurwilgen zien we ook wilde kersen, mispels, laantjes met kastanjes, eiken en esdoorns, walnoten, prachtige beuken,platanen, Italiaanse populieren.

mispels

Fauna

De vele hagen en rietkragen dienen eveneens als aanvliegroutes voor vogels en vleermuizen die op insecten jagen.
Ook de bevers hebben zich in de Bernisse gehuisvest. Op diverse plekken zijn hun sporen in de vorm van afgeknaagde bomen te vinden.

Bernisse beversporen

Overige bijzonderheden

Met de IVN Route app is een mooie wandeling van 4 km in het gebied op de kaart gezet.
Een fietsroute van 20 km doorkruist het hele gebied langs de vele meertjes, strandjes en over bruggen en is te volgen via fietsknooppunten.

jan. 2021 Jolanda Groenenberg

Ontdek meer over

Deel deze pagina