Lid worden

Als lid ontvang je vier keer per jaar het landelijke blad Mens en Natuur en van tijd tot tijd de Nieuwsbrief van de afdeling. Je kunt deelnemen aan de gezamenlijke excursies op de eerste zaterdag van de maand en de thema-avonden (maaltijd, presentaties, etc.) die regelmatig gehouden worden. Bij cursussen die worden georganiseerd door IVN / KNNV krijgt u als lid korting op de cursusprijs.

De contributie voor 2023 bedraagt € 19,00 (huisgenootleden € 4,50).

U kan zich aanmelden als lid van IVN afdeling Voorne Putten Rozenburg door een E-mail te sturen aan Erik de Boer:

E-mail: erik.adeboer@outlook.com