Tiny Forest Muziekplein

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Z'n bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in dit "buitenlokaal" over de natuur. En buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. In Nederland zijn meer dan 100 Tiny Forests aangeplant waaronder vier in Utrecht!

► Tiny Forest Muziekplein in Utrecht Terwijde

Bij het Muziekplein is in 2016 het terrein een meterdiep afgegraven en vervolgens met lagen stro, schepenmest en grond weer opgevuld. Hierin zijn door basisschool leerlingen, BSO kids of biologie studenten meer dan 350 inheemse bomen en stuiken aangeplant. De aanplant bestond uit 35 soorten, waaronder b.v. boswilgen, essen, hulstbomen, aalbessen, ratelpopulieren, vlieren en hazelaars. Na 1,5 jaar was de aanplanting bij de Tiny Forest Muziekplein in sommige gedeeltes al ondoordringbaar! De leerlingen zijn ook Tiny Forests Rangers, houden het bosje in de gaten en ruimen het afval op.

► Citizen Science (onderzoek door burgers)

Tiny Forest boidiversiteitsonderzoek Onderzoeksvrijwilligers, zowel beginners als experts zijn aan de slag gegaan om de biodiversiteit in het Tiny Forest Muziekplein te monitoren. Bij de aanleg van de bomen zijn er verdeeld over het terrein twaalf speciale matjes van 50 bij 50 cm op de bodem neergelegd voor deze onderzoekdoeleinden. Vrijwilligers hebben in totaal 595 dier- en plantsoorten gevonden. Dit varieert van regenwormen en duizendpoten tot spinnen en kikkers. Dit is exclusief de circa 35 verschillende soorten bomen en heesters die standaard in een Tiny Forest zijn aangeplant. Hieronder de waarnemingen gedaan in de Tiny Forest Muziekplein Terwijde op 2 oktober 2019:

Waargenomen dieren:

 • Geen vogels (wel kraaien en zwanen er naast); was wel tijdens speelkwartier van de school.
 • In de lucht veel wespen t/o de ingang bij een wilg
 • Rode heidelibelle op het bord
 • Een zweefvlieg (de blinde bij) op distelbloem
 • Bremschildwants (Piezodorus lituratus) op elseblad
 • Vlieg op distelbloem
 • Zwarte luizen op distel

Waarnemingen onder de matjes:​

 • Matje 1: 14 regenwormen, 4 kleine naaktslakken
 • Matje 4: 4 pissebedden, 2 kleine naaktslakken, 6 regenwormen
 • Matje 5: 5 regenwormen
 • Matje 6: 4 regenwormen
 • Matje 7: 4 regenwormen , 3 duizendpoten
 • Matje 9: 4 naaktslakken, 2 pissebedden, 6 regenwormen, mogelijk gangetje van een muisje
 • Matje 10: 3 naaktslakken, 6 regenwormen, slakkeneitjes
 • Matje 12: 8 regenwormen, 1 grote naaktslak, 1 kleine naaktslakken, 2 pissebedden

Waargenomen kruiden:

 • Hongaarse raket
 • Akkerdistel
 • Grote Kaardebol
 • Reukloze kamille
 • Berberis (struikje)
 • Klein hoefblad
 • Bezemkruiskruid
 • Paardebloem
 • Canadese Fijnstraal
 • Rode klaver
 • Duizendblad
 • Witbol
 • Honingklaver
 • Bitterzoet

► Mee doen of meer informatie

Vanuit onze afdeling zijn Marijke Zoetelief en Christian Naethuys als monitoren actief. Wil je ook meedoen of heb je vragen over Tiny Forests? Neem dan contact op met Marijke Zoetelief.