De Euleteul november 2022

Stein 22 november 2022

                       Nieuwsbrief “De Euleteul” november 2022

Beste natuurvriend
We wonen in een dichtbevolkt land. In dat drukke land willen we energie opwekken, voedsel verbouwen, recreëren, ons verplaatsen en nieuwe huizen bouwen. Om maar wat op te noemen….
En dan streven we ook nog naar een gezonde natuur en fraaie landschappen!
Deze continue belangenafwegingen vragen om doorzettingsvermogen, om vast te houden aan onze idealen, om mee te bewegen met de tijdgeest én oog te hebben voor andere belangen.
Belangrijk is het om de natuur te beschermen in het belang van plant- en diersoorten en de schoonheid van ons land. Maar ook om mensen van de natuur te laten genieten.
‘Beleven’ zoals dat tegenwoordig heet. De rijke geschiedenis van IVN laat zien dat we hier goed in zijn. Natuureducatie voor jong en oud is de basis van hóe belangrijk de natuur voor ons is!

Een terugblik op de activiteiten van afgelopen periode

Natuur- en cultuurwandeling van woensdag 19 oktober 2022
Deze 13 km lange wandeling startte bij Strucht 15 in Schin op Geul.
Het was mooi herfstweer. Er werd gewandeld door het hart van Gerendal waar Staatsbosbeheer- Zuid ongeveer 300 hectare grond beheert. Het Gerendal is de plek in Nederland waar de meeste planten- en diersoorten voorkomen. Onderweg werd er een flinke klim bedwongen van 104 treden. Boven aan gekomen werden de meegenomen boterhammen genuttigd. Een stukje verder bij de monumentale carréhoeve “Blankenberg” werd er nog een lekker stukje vlaai gegeten met een kopje koffie.
Daarna werd er nog een flink stuk langs de Geul gelopen.
Aansluitend ging men de Keutenberg van wel 22% op, een echte

Evaluatie Moestuincursus van 10 oktober
De moestuincursus van afgelopen voorjaar kreeg op 10 oktober een vervolg met een terugkomavond. Bijna alle deelnemers namen hieraan deel en vertelden over hun successen en missers in de moestuin van afgelopen jaar. Naast het uitwisselen van e-mail adressen, zijn er de afgelopen zomer ook zaden en planten uitgewisseld.
Dit zal de komende jaren zéker nog een vervolg hebben, zoals op de Planten Ruildag van IVN op zaterdag 29 april 2023.

Kabouter pad op woensdag 12 oktober
Op deze zonnige woensdagochtend was het een drukte van jewelste in onze heemtuin!
Circa 60 kleuters van OBS De Maaskei-Urmond met hun begeleiders waren aanwezig om het kabouter pad te verkennen. Uitgedost met rode kaboutermutsen gingen de kinderen met hun begeleiders op pad om álle 10 de educatieve opdrachtjes te maken.
Vol enthousiasme werd er een wasco afdruk van een boomschors gemaakt. De wensput, waar elke kleuter een wens mocht doen, was favoriet én de altijd interessante waterpomp werd natuurlijk veelvuldig uitgeprobeerd. Na afloop van deze activiteit kreeg IVN een, door de kinderen gemaakt, kunstwerkje aangeboden waarop alle duimafdrukken en namen van de kinderen vermeld stonden.
Het werd een drukke, gezellige, maar vooral educatieve ochtend voor alle aanwezigen. 

Paddenstoelenwandeling van zondag 16 oktober
Aan deze mooie Paddenstoelenwandeling namen 35 personen deel, waaronder zeker 10 kinderen.
De wandeling ging door het gebied in het Steinerbos en een klein stukje door de speeltuin.
De weergoden waren ons goed gezind en de paddenstoelen stonden te pronken om gezien te worden. Tijdens deze 2 uur durende wandeling werden er ongeveer 35 soorten paddenstoelen genoemd door natuurgids John Leclaire. Er was héél veel aanbod.
Zoveel zélfs dat, indien men alle paddenstoelen had moeten zien, men veel te laat terug zou zijn in het NEC en men vervolgens de heerlijke paddenstoelensoep, die geserveerd werd door Tillie Leclaire, zou missen.
Al met al een geslaagde excursie die voor herhaling vatbaar is. Met dank aan John en Tillie Leclaire voor het organiseren van deze mooie wandeling!
Wil je de opnames van deze mooie wandeling, die door omroep Lokaal Stein gemaakt werden, nog eens terugzien? Ga dan naar: https://www.youtube.com/watch?v=JIYlaqB9Ha0

Wat staat er de komende periode op het programma

Natuur- en cultuurwandeling op woensdag 16 november 2022
Tijdens deze 13.5 km mooie en vlakke wandeling rondom Voerendaal passeren we 4 Limburgse kastelen.
We wandelen over veldwegen en bospaadjes.
Op een aantal plekken kunnen we genieten van weidse vergezichten.
Op de terugweg komen we bij het kasteel “Ter Worm” met zijn slotgracht en prachtige kasteeltuin.
Onderweg staan er voldoende banken waar de meegenomen proviand genuttigd kan worden.
Onze uiteindelijke pauzeplek is in Voerendaal.
Deelnemers wandelen voor eigen verantwoording en op eigen risico.

Kasteel ter Worm

Startplaats: Parkeerterrein Van der Valk hotel, Ter Worm 10, Heerlen.
Bijdrage IVN leden: gratis.
Bijdrage niet IVN leden: € 2,00.
Bijdrage carpoolen: € 2,00
Verzamelen: Ingang Steinerbos, Mauritsweg te Stein om 08.45 uur. Vertrek: 09.00 uur.

IVN Wandelteam.
Toine Hermans    06-41062800
Wil Pisters            06-20697739


Wist je dat

De Bever bijna uitgestorven was?
In ons NEC staat een prachtige opgezette bever. We kunnen wel zeggen dat hij het pronkstuk van onze collectie opgezette dieren is. Maar wát weten we eigenlijk, over dit bijzonder dier?
De Bever (Castor fiber) is met een (kop-romp) lengte van 70-100 cm, een staartlengte van 25-37 cm en een gewicht van 15-35 kg, het grootste knaagdier van Europa.  De gemiddelde levensduur van een bever is 8-12 jaar met een maximum van 35 jaar. De bever heeft korte poten met 5 tenen en aan zijn achterpoten zitten zwemvliezen.  De vacht is grijs tot donkerbruin en bestaat uit haren die zo dicht op elkaar zitten dat er geen water tot op de huid kan doordringen.
De oren zijn klein. De staart is plat en geschubd. Zeer kenmerkend zijn de grote voortanden, bedekt met een harde laag oranje glazuur, waarmee bevers in staat zijn vrijwel alle houtige gewassen door te knagen.
De bever kan door het bouwen van dammen en het omknagen van bomen en struiken zijn eigen leefomgeving vormen/verbeteren en daarbij een grote invloed op het landschap hebben.
In ondiep stromend water worden dammen gebouwd om de gewenste waterstand te krijgen.
Bevers zijn vooral ‘s nachts actief. Overdag brengen ze de tijd voornamelijk slapend door op legers, in holen of in burchten. Bevers houden geen winterslaap.
In Nederland leggen bevers soms helemaal geen wintervoorraad aan, omdat onze winters doorgaans niet streng zijn. Op het land bewegen de dieren zich onbeholpen voort, maar in het water zijn ze een stuk sneller. Ze zwemmen en duiken uitstekend en kunnen met gemak 5 minuten onder water blijven.
Bevers zij selectief in het knagen. Van de boomsoorten worden voornamelijk de zachte soorten gekozen zoals wilg en populier. In het zomerseizoen wordt dit menu aangevuld met kruidachtige land- en waterplanten, maar ook boombladeren.
Ook landbouwgewassen zoals mais, peen en bieten eten bevers graag.
De bever leeft solitair of in een kleine familie in een territorium en is monogaam. Een familie bestaat doorgaans uit een paar met jongen van dit jaar en die van de voorgaande twee jaren. Het territorium beslaat een gebied van 100 meter tot wel drie kilometer langs waterlopen. Grenzen van het territorium worden met geursporen gemarkeerd met het zogenaamde ‘bevergeil’. Dit heeft een zeer bijzondere geur die het best omschreven kan worden als een combinatie van schoensmeerolie en een ziekenhuisgeur. Deze geurmerkhoopjes komen vooral voor daar waar de bever vaak in en uit het water gaat. Holen en burchten zijn de belangrijkste verblijfplaatsen waar bevers de dag
doorbrengen en hun jongen ter wereld brengen.
De paartijd is tussen januari en februari. Na een draagtijd van 3½ maand worden tussen april en juli de jongen geboren. Een nest bestaat gewoonlijk uit twee tot vier jongen.
De jongen zijn bij de geboorte dichtbehaard en hebben kort na de geboorte hun ogen al open.
Op 2- tot 3-jarige leeftijd verlaten de jonge bevers, net voor de geboorte van een nieuw nest, het ouderlijk territorium en gaan ze op zoek naar een eigen leefgebied.
Bevers waren in 1826 in Nederland bijna uitgestorven. Vanaf 1988 is een aantal organisaties (waaronder het Wereld Natuur Fonds) begonnen met het uitzetten van bevers.

Wilde akkerkruiden bijna verdwenen zijn?
Soms zie je ze nog: een akker vol wilde kruiden. Meestal op terreinen van natuurbeheerders.
Een enkele keer als bloemrijke akkerrand. Maar in de intensieve landbouw zijn de wilde kruiden verdwenen. Dat komt vooral door het gebruik van kunstmest en plantenbestrijdingsmiddelen. Kunstmest verrijkt de grond terwijl wilde kruiden meestal op arme bodems groeien.
Daarnaast zorgen bestrijdingsmiddelen dat er geen ander kruiden groeien dan het aangeplante gewas. Achtereenvolgende kabinetten hebben weinig gedaan aan duurzaamheid. Gelukkig werken veel gemeenten, bedrijven en burgers samen aan die zo belangrijke duurzaamheid.        Werken aan een beter leefmilieu is belangrijk voor een gezond bestaan nú en in de toekomst.
Als we ons leefmilieu verbeteren dan krijgen ook planten en dieren meer kansen op een bestaan in ons land en op deze aarde. Duurzaam leven als opstapje naar betere natuur. Als we de natuur méér mogelijkheden gunnen, dan nemen de soorten en aantallen planten en dieren toe. Daarmee ontstaat er weer een grotere biodiversiteit.

Rabo ClubSupport
Iedereen verdient een club of vereniging.
Het is voor velen een tweede huis.
Een plek waar we elkaar ontmoeten, elkaar versterken en helemaal onszelf kunnen zijn.
We konden ook dit jaar wéér op jouw stem rekenen!
Mede dankzij jou stem en inzet heeft onze vereniging het mooie bedrag van €. 679,63 ontvangen.
Met deze bijdrage kunnen wij ons bestedingsdoel realiseren namelijk het organiseren van jeugdactiviteiten. 
Een warm dankjewel aan alle natuurvrienden die op ons gestemd hebben!

 

Grote onderhoudsbeurt NEC gebouw
Hierbij willen wij alle medewerkers van harte bedanken voor het enthousiasme om van ons verenigingsgebouw weer een schoon “Home” te maken. Alles ziet er weer spik en span uit dankzij jullie inzet. Dikke duim!

Spreuk van de maand:

                         Het mooiste uitzicht komt na de zwaarste klim!

 

www.ivn.nl/afdeling/steinkunt
e-mail: infoivnstein@gmail.com
Like ons op facebook, dan bent u steeds op de hoogte van het laatste nieuws!

Deel deze pagina