Jeugdeducatie en contact met scholen in Stein

Jeugdeducatie

De belangstelling van kinderen voor de natuur komt niet vanzelf. Juist ouders en grootouders kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen. De voorbeeldfunctie van ouders naar jongere kinderen is zeer groot. Onderzoek laat zien dat de invloed van vriendjes en school pas op oudere leeftijd de invloed van ouders gaat overtreffen. Weet u nog wat u raakte in de natuur als kind? Wist u dat de liefde voor de natuur het best kan worden aangewakkerd tussen de 4 en 12 jaar?

Veel ouders en andere opvoeders weten echter niet goed wat ze met hun kinderen in de natuur kunnen ondernemen. Maar daar wil IVN graag een handje bij helpen, door jeugdactiviteiten te organiseren op zondagen, zodat u alle tijd heeft om hieraan deel te nemen. Deze activiteiten staan vermeld in ons activiteitenoverzicht. De scholen verzorgen de communicatie naar ouders/verzorgers en leerlingen, daarbij worden ze toijdig geinformeerd door IVN Stein.

Zo wordt onze heemtuin regelmatig bezocht, doen de leerlingen mee aan Slootjesdag (juli) en Bodemdiertjes (september), komen de kleuters het Kabouterpad lopen, komt het voortgezet onderwijs op bezoek (SG Groenewald)…………kijk maar op ons activiteitenoverzicht! daarbij komt IVN ook naar de scholen toe, bijv voor een paddenstoelen-uitstapje/les en bij het organiseren van de jaarlijkse Boomplantdag (oktober/november).

Info opvragen en aanmelden kan via infoIVNStein@gmail.com