Vijver IVN-tuin Rheden

Deze vijver is in 1996 aangelegd. Op de bodem ligt dik vijverfolie met daarop een laag leemhoudende grond.

Deze vijver is 1,20 m diep. Dit betekent dat vissen en andere organismen bij strenge vorst kunnen overwinteren. De tak boven de vijver is bedoeld voor de ijsvogel, hopelijk te zien tijdens zijn jacht op stekelbaarsjes.

Op en in het water groeien planten als: waterpest, sterrenkroos, krabbenscheer, hoornblad, gekroesd fonteinkruid, waterlelie en eendenkroos.

Langs de oever: kattenstaart, dotterbloem, gele lis, grote lisdodde en liesgras. En in het voorjaar ook de Kievitsbloem.

Dieren die hier bij het water voorkomen zijn de bruine kikker, de groene kikker, de kleine watersalamander, stekelbaarsjes, schaatsenrijders, waterjuffers en libellen.

Ook de ringslang voelt zich hier thuis en met warm weer ligt hij vaak ergens op de oever in de zon.