Bosrand IVN-tuin

Daar waar het bos ophoudt en het open land begint en waar dus ook het licht weer meer kans krijgt, spreekt men van een overgangsgebied.
Doorgaans zijn deze gebieden rijk aan flora en fauna.

In het voorjaar, als de bomen nog niet in blad zijn, bloeien hier Bosanemonen, Sleutelbloemen, Wilde hyacinten en Maagdenpalm.

Wat verder in de tijd bloeien Dalkruid, Salomonszegel, Ossentong en Koekoeksbloem.

Als de zomer echt vordert staan het Wilgenroosje, Vingerhoedskruid, Springzaad, Zwarte toorts en Leeuwenbekje in volle bloei.