Bermplanten IVN-tuin

Bloemen langs velden en wegen worden in oude verhalen uitbundig bezongen. Maar bemesting, teveel maaien, te intensieve landbouw, overbegrazing en ontwatering behoren tot de oorzaken voor het verdwijnen van onze kleurrijke velden en wegbermen.

Door het maaibeheer van Rijkswaterstaat is het langs onze snelwegen op diverse plaatsen weer gelukt de bermen uitbundiger in bloei te krijgen.

In dit perceel groeien naast grassoorten één- en meerjarige kruiden maar ook vaste planten.
Voorbeelden daarvan zijn Barbarakruid, Cichorei, Klaproos, Margriet, Kamille en Bermooievaarsbek. Maar ook diverse andere soorten kunt u hier aantreffen.

Als we hier het recht van de sterkste zouden laten gelden zouden het Fluitenkruid, de Berenklauw en Kweekgras zeker overheersen.
Om de diversiteit te behouden grijpen we regelmatig in.