Vogels

Leuke waarnemingen bij vogelexcursie Lauwersmeer

Noord Groningen 25 november 2023

Zaterdag 25 november was de laatste IVN-excursie van 2023, namelijk: vogels spotten in NP Lauwersmeer onder leiding van Jörgen de Bruin.

De excursie werd begonnen met een kopje koffie/thee in Activiteitencentrum Lauwersnest. Na een kort voorstelrondje vertelde Jörgen over de trekvogels die het Lauwersmeergebied gebruiken als rust- en als fourageerplaats. De noordse stern, die ook in Nederland broedt, trekt in een jaar tijd wel 70.000 kilometer. Hij is daarmee de absolute kampioen lange afstandstrekken. Maar niet alleen trekvogels weten het Lauwersmeergebied te vinden, ook vele andere vogels. Dit komt onder meer omdat er verschillende landschappen binnen het NP te vinden zijn; diepe wateren, ondiepe wateren en slikken, grazige ruigten, rietvelden en bossen.

Met auto’s zijn we verschillende plaatsten afgegaan. Eerst richting de vlinderbalg. Daar zagen we kuifeenden, krakeenden, wintertalingen, nonnetjes en een grote zaagbek. Sommigen ver weg, anderen wat dichterbij.
Ook zagen we 4 wilde zwanen die zwommen in een ondergelopen stuk land (zie boven foto het artikel). Want oh, wat was het overal nat. Zo konden we dit jaar niet naar het uitkijkpunt bij de natuurcamping De Pomp omdat het daar te nat was om te lopen.

Dit jaar zijn we naar de haven gegaan en dat was een goede keus, want door de sterke wind uit het noorden werden vogels naar de kust geblazen, soorten die je anders niet snel ziet. Zo zagen we dwergmeeuwen, een grote jager en een zwarte zee-eend (zie foto).

De laatste plek die bezocht werd was Ezumakeeg Noord, altijd goed voor het zien van meerdere soorten eenden. Ook hier krakeenden, een enkele pijlstaart, wintertalingen, maar voor veel bergeenden en slobeenden met hun bijzondere snavel.
Opvallend was de aanwezigheid van meerdere bruine kiekendieven (zie foto hieronder). Maar liefst 6 stuks lieten zich zien. Normaal gesproken vliegen bruine kiekendieven naar het zuiden, en zie je in de winter met name blauwe kiekendieven in Nederland.

We danken Jörgen de Bruin heel hartelijk voor het rondleiden en het enthousiast vertellen over de vele vogels die we gezien hebben. En dat ondanks de storm en de regen!
Met 15 deelnemers, waaronder een aantal van IVN Groningen-Haren, was het een goed bezochte excursie.

Opm. Klik op de foto’s voor een vergroting ervan.

Ontdek meer over

Deel deze pagina