Vogels

Koude maar leerzame natuurbeleving in ‘t Roegwold

Noord Groningen 15 april 2023

Zaterdag 15 april heeft IVN Noord-Groningen gewandeld in ‘t Roegwold onder leiding van vogelkenner Wilco van der Laan. Dit natuurgebied is in 2015 aangelegd even ten zuiden van het Schildmeer en kenmerkt zich door veel water en riet.

Enthousiast verteller Wilco gaat in op de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Sinds een paar jaar is er een verbinding is gemaakt met het Zuidlaardermeer.
De eerste otters zijn op wildcamera al gespot en er zijn zelfs al jonge ottertjes geboren. Helaas ook alweer een volwassen mannetje doodgereden.

Door de harde wind lieten de kleine vogeltjes zich niet zo goed zien. Ze zaten veelal onderin het riet. Maar we hebben toch rietgorzen, rietzangers, het baardmannetje en de blauwborst gezien cq. gehoord.
Meerdere grauwe ganzenkoppels zwommen met jongen rond. Ook futen, meerkoeten en diverse soorten eenden. En heel veel kokmeeuwen. In het Dannemeer bevindt zich één van de grootst broedende kolonie van Groningen.

Ook roofvogels werden gespot; buizerds, bruine kiekendieven en zelfs een havik die een vogel had geslagen.
Verder lieten de waterral en de roerdomp zich horen; watervogels die je maar weinig ziet maar beiden een zeer markant geluid maken.

Wilco vertelde niet alleen over de vogels, maar ook over de zoogdieren die hier voorkomen, zoals reeën, vossen, hermelijntjes etc.
En ook de flora komt aan bod met het meerjarig riet, st jacobskruiskruid, paarse dovenetel en waterteunisbloem. Laatst genoemde plant is een exoot die ze in dit gebied niet meer kwijt raken.

De meeste leden durfden het knuppelpad over te gaan, een smal pad van planken over het water.

De ochtend werd afgesloten met thee/koffie en cake, terwijl een blauwborst en een roodborsttapuit nog vrij dichtbij kwamen.
Met 15 aanmelding was deze excursie volgeboekt.

In de Ommelander Courant heeft een artikeltje over deze activiteit gestaan.

Meer activiteiten met Wilco van der Laan (dit zijn dus geen IVN-activiteiten):
* Laand van Wotter, Raait en Lucht 19 april en 29 april 2023 – 20.00 uur  (muzikale voorstelling over ‘t Roegwold) € 15 pp
* Natuurexcursies 22, 23 en 29 april 2023 van 9.00-12.00 of 14.00-17.00 uur € 20 pp
Tickets zijn te reserveren via hoopvoorhooghammen.nl.

Ontdek meer over

Deel deze pagina