Natuurpaden

De werkgroep Natuurpaden houdt zich bezig met het beschrijven van natuurgerichte wandelingen en fietstochten in het Rijk van Nijmegen. Bij elk van de routes wordt aandacht besteed aan de voor dat gebied kenmerkende flora, fauna, geschiedenis en geologie. Van veel natuurgebieden zijn al boekjes verschenen, maar de werkgroep is voortdurend bezig met het onderzoeken van nieuwe gebieden en het aanpassen van reeds bestaande beschrijvingen.

De gebieden worden geselecteerd aan de hand van een aantal criteria, te weten:

 • natuurwaarden van het gebied
 • bereikbaarheid en mate van kwetsbaarheid
 • ontwikkelingen in een gebied
 • persoonlijke interesse van de leden van de werkgroep

Wie zoeken wij ?

Er is altijd behoefte aan mensen die interesse hebben in en talenten hebben voor:

 • beschrijven van natuurwandelingen, zoeken en maken van passende illustraties
 • maken van themaboekjes
 • organiseren en coördineren
 • ontwikkelen van nieuwe afzetmarkten voor de boekjes en onderhouden van bestaande
 • contacten met verkopers
 • literatuuronderzoek
 • gesprekken met terreinbeheerders (b.v. de boswachter van Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer)
 • opmaken (lay-out = computerwerk) en aanleveren bij de drukker
 • verder ontwikkelen van digitale mogelijkheden
 • vanzelfsprekend is enige kennis van en belangstelling voor natuur een pre

Bijeenkomsten

De werkgroep vergadert zes maal per jaar. Twee tot drie personen werken aan het uitzetten en beschrijven van een nieuwe natuurwandeling of het reviseren van een bestaande. Eén van hen is altijd een ervaren lid van de werkgroep.
Minimaal twee maal per jaar is er een gezamenlijke wandeling.

Nadere informatie bij coördinator Dirk van Diejen, via natuurpaden@ivnnijmegen.nl