Naslagwerken

'Wegwijs' is bestemd voor bestuursleden en coördinatoren van de werkgroepen. Hierin staat basisinformatie over algemene, organisatorische afspraken en regelingen binnen de afdeling IVN Rijk van Nijmegen.

Actieve leden kunnen bij IVN Rijk van Nijmegen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in kosten.
Declaratieformulier Deskundigheidsbevordering
Declaratieformulier Deskundigheidsbevordering - digitaal
Declaratieformulier Onkosten

Overige documenten t.b.v. leden:
Beleidskoers 2020
Communicatieprotocol
Declaratieregeling