Declaratieformulier Deskundigheidsbevordering

Iedere actieve vrijwilliger van IVN Rijk van Nijmegen kan een aanvraag indienen voor (gedeeltelijke) teruggave van kosten voor zijn/haar deskundigheidsbevordering.

Hiervoor gelden de volgende criteria:

De aangevraagde cursus/opleiding/workshop moet een meerwaarde hebben voor (de werkzaamheden van) de vereniging.

De aanvraag wordt door twee bestuursleden beoordeeld.

Cursussen van IVN Rijk van Nijmegen vallen buiten de regeling, in verband met de ledenkorting.

Vrijwilligers die tijdens een cursus/opleiding/workshop opgedane kennis alleen voor persoonlijke ontwikkeling gebruiken, krijgen een maximale vergoeding van 50% van de kosten.

Vrijwilligers die tijdens een cursus/opleiding/workshop opgedane kennis doorgeven aan andere leden van IVN krijgen een vergoeding van maximaal 100% van de kosten.

Korte omschrijving van de cursus.
Korte motivatie waarom jij deze cursus wilt volgen.
Totale kosten van de cursus.