Communicatie

De werkgroep Communicatie adviseert het bestuur op het gebied van strategische communicatie en coördineert alle werkzaamheden met betrekking tot de in- en externe communicatie van onze IVN afdeling.

Interne communicatie:

  • het verzorgen van het verenigingsblad 'De Bladsmoes', dat 4 keer per jaar verschijnt;
  • het verzorgen van de e-mail Nieuwsbrieven voor onze leden;
  • het redigeren van teksten voor interne stukken, zoals jaarverslag e.d.

Externe communicatie:

  • het onderhouden van de website, die gericht is op niet-leden;
  • het onderhouden van perscontacten, het maken en verspreiden van persberichten en het schrijven van artikelen;
  • het maken van folders en posters.
  • verzorgen van een informatiestand bij diverse evenementen.

Wil je meer weten van de activiteiten van de werkgroep? Neem dan contact op met coördinator Wien Feitz via redactie@ivnnijmegen.nl.