Communicatie en public relations

Het Steenuiltje:
Het contactblad verschijnt 4 keer per jaar en onderhoudt een band tussen het bestuur, werkende leden en donateurs.

Contactpersonen: Eindredactie en samensteller Paul van Hulsen. Redactieleden Fred Vroomen, Leonne Könings en Pie Cilissen. Voortgang bewaking Hub Mulders. Distributie en contactpersoon van het Steenuiltje: Els Rongen

WebSite van IVN MunsterGeleenSittard:
Informatie plaatsen op site vanuit de werkgroep communicatie, public relations en het bestuur.

Beheerder: Piet Huits. Ondersteuning: Fred Vroomen.

Facebook en Twitter:
Informatie verstrekken van alledaagse activiteiten.

Beheerders: Fred Penners, Pie Cilissen en Vincent Mulders.
Ondersteuning: Fred Vroomen.

Wijkplatform: Fred Penners