Communicatie en public relations

Het Steenuiltje:
Het contactblad verschijnt 4 keer per jaar en onderhoudt een band tussen het bestuur, werkende leden en donateurs.

Contactpersonen: Eindredactie en samensteller Paul van Hulsen. Redactieleden Leonne Könings, Fred Penners en Ilona Schmeets. Voortgang bewaking Ilona Schmeets. Distributie van het Steenuiltje: Els Rongen.

Nieuwsbrief:
Redactie: Ilona Schmeets.

WebSite van IVN MunsterGeleenSittard:
Informatie plaatsen op site vanuit de werkgroep communicatie, public relations en het bestuur.

Beheerder: Piet Huits.

Facebook en Twitter:
Informatie verstrekken van alledaagse activiteiten.

Beheerders: Fred Penners en Vincent Mulders

Wijkplatform: Fred Penners